Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 4618 - 304 Kvalvik
(Object Id: 7958)
(Last updated: 27.04.2007)

Location
County: Vestland Municipality: Ullensvang (4618)
Map 1:50000: Jondal (1315-4) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 360809 m. North: 6695767 m.
Longitude: 6.4755580 Latitude: 60.3743380
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Hydrothermal quartz

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 16.03.2017)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production: 400 thousand tons


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Metallurgical use FeSi 12.06.2006

Operations
From - To Activity Comments
1948 - 1960 Regular production Company/Institution :Bjølvefossen smelteverk

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Devonian
Genesis: Hydrothermal breccia Form: Irregular
Main texture: Vein network Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: 120 / 30 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Agder Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Ullensvang Formation: Aga

Mineralogy
Mineral Amount
Quartz Major mineral (>90%)
Feldspar Subordinate mineral (1-10%)

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Primary layering Strike/Dip :260 / 30 Pre-mineralisation ;...Effect :Modifies
Host rock Primary layering Strike/Dip :298 / 65 Pre-mineralisation ;...Effect :Modifies
Host rock Primary layering Strike/Dip :304 / 55 Pre-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Description
Bruddet ligger i lia ned mot Hardangerfjorden (200 m.o.h.) like sør for Alsåker. Vei leder opp til bruddet som tidligere har vært drevet for sitt innhold av hydrotermal kvarts. Bruddet har vifteform og er drevet 150 m inn i fjellsiden mot sørøst hvor det ender i en 150 m bred og over 50 m høy fjellvegg. Bruddets sidekanter er 5-20 m høye. Bruddet er anlagt på en sterkt kvartsinfiltrert sone i lys til mørk grå finkornede kvartsitter (Aga-formasjonen). Kvartsittene fører et tett nettverk av lag-parallelle til skrå- og tverrstilte ganger og linser av hydrotermal melkekvarts med mektigheter på opptil 5 m og lengder på opptil noen titalls meter. De enkelte linsene faller 20°-30° NØ, mens kvartsittenes lagning stryker V til VNV og faller 30°-65° N-NNØ fall. Den kvartsinfiltrerte sonen er omtrent 200 m bred og 300 m lang med NV-SØ orientering (Bergarkiv-rapport 6198 av 1942; ukjent forfatter). Av bruddveggene fremgår det at driften har avbygget den sørvestlige del av den kvartsinfiltrerte sonen. Kvartsittene i den opptil 20 m høye nordlige bruddveggen er sterkt kvartsinfiltrert og det gjenstår derfor sannsynligvis mye kvartsitt med kvartsganger mot nord hvor tykt mosedekke gjør det vanskelig å få et inntrykk av mulighetene for tilleggsreserver. Men alle store partier av massiv melkekvarts som er blottet i området er allerede funnet. Slike kvartsgjennomvevete partier finnes også flere andre steder i området og i kvartsitter ved Sørfjorden.
Free text
Arne Bugge skriver i sin rapport fra 1948; Kvarts som i Norge benyttes til industrielt bruk: "Ved Kvalvik i Hardanger har A/S Bjølvefossen utført meget store tilredningsarbeider for drift av en stor kvartsforekomst." I følge "Naturhistorisk Vegbok Hordaland" (2004) har kvartsen ved Kvalvikane "lenge vore nytta til å fremstille ferrosilisium i Ålvik. Kring 1960 var det slut på aktiviteten i brotet."

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"

Bibliography:
References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Bergarkivrapport 6198. Ukjent forfatter


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway