English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4624 - 302 Horgaberg
(Objekt Id: 7960)
(Sist oppdatert: 03.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Fusa (1215-3) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 316399 m. Nord: 6680067 m.
Lengdegrad: 5.6857970 Breddegrad: 60.2159080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Abrasiv 10.05.2006
Metallurgisk 10.05.2006
Slaggdanner 10.05.2006

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1950 - 1968 Regulær drift Selskap/Institusjon:Norwegian Talc A/S (Jacob Kjøde)

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Norwegian Talc AS mined fine-grained quartzite at Horgaberg, 1.5 km south of the settlement Bakka in two neighbouring quarries for gravel production. The quarries can be reached by a 2 km long and steep forest road starting at Kvåle at the state road 552. The Proterozoic quartzites belong to the Caledonian Slettafjell Nappe of the Upper Allochthon. The quarries are on the foot of nearly vertical, up to 100 m high wall. The cm-scale lamination of the quartzite is caused by greyish to greenish coloration. Some layers with a thickness of up to 10 cm consist of pure milky quartz of economic quality with Al2O3 and CaO+Na2O+K2O <0.5 wt.% (sample 2508505). These layers are bordered by thin biotite and chlorite bands. Beside quartz the rock commonly contains muscovite (up to 5 vol.%) and accessory biotite and chlorite. The foliation plane dips flat SW. The Horgaberg quartzite contains fine-crystalline quartz (average of 0.3 mm) of high chemical quality (8 to 16 ppm Al, 1 to 3 ppm Ti, 0 to 1 ppm Li). However, the deposit is not of economic interest for quartz production due to the heterogeneous and variable mineralogy and chemistry and the small grain size of quartz. Fra første bind av boken "Heilt andre tider" av Elle Marie Brekke Vangsne, en ny bygdesogebok i tre deler fra Fusa: "Vanvik kvartsbrudd leverte si første skipslast med kvartshaldig stein 7. mars 1950. Kvartsen skulle til Thamshavn i Orkdal og brukast som tilslag under smelting av svovelkis frå Orkla gruver. Dei som stod bak kvartsbrotet var Norwegian talc A/S, eit selskap under Jacob Kjøde A/S. 6-8 mann var sysselsette med å sprengja. På det meste opp mot 20 mannn i arbeid. Fram til 1960 var brotet i full drift - avtale med Orkla gruver. Kontrakten vart ikkje fornya. Det vart levert kvarts til Ålvik og Sauda der han vart nytta som råstoff i produksjonen av ferrosilisum. Frå 1960 vart drifta redusert til produksjon av berre singel og sand, og arbeidsstokken krympa til 5 mann. Drifta var ikkje lønsam og 28. februar 1968 var det slutt. "

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Horgaberg quartzite"
Foto nr. 2 viser "thin section image"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
2508505a Fastfjell
Prøvetaker: Muller/...Lager: NGU
Kommentar: quartzitic mylonite gneiss from the disused quarry
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte mineralanalyer = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 1
2508505b Fastfjell
Prøvetaker: Muller/...Lager: NGU
Kommentar: pure quartzite layer (10 cm thick) from the disused quarry
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte mineralanalyer = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse