English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4628 - 303 Skreidi
(Objekt Id: 7965)
(Sist oppdatert: 08.06.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Vaksdal (4628)
Kart 1:50000: Bruvik (1215-4) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 320717 m. Nord: 6710592 m.
Lengdegrad: 5.7363480 Breddegrad: 60.4914650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved befaring ble det ikke funnet noen relevante kvartsittforekomster ved Skreien, og den gamle lokalitetsangivelsen for kvartsitt i bergarkivet stammer nok fra bryting av den skifrige grunnfjellsgneisen fra slutten av 1800-tallet til første del av 1900-tallet. Blokk herfra vart benyttet til store bergensbygg som bl.a. Vestlandske Kunstindustrimuseum (1896), Den Nasjonale Scene (1909) og Jernbanestasjonen (1913). Bruddet er godt synlig ved E16 som store loddrette flater på østsiden av veien. Korrekt koordinat er 32V 320500 6711750 Sitat fra Sitat fra Naturhistorisk Vegbok Hordaland s. 438: VAKSDALSTEIN TIL BERGEN Frå slutten av 1800-talet og tidleg på 1900-talet vart store mengder stein frå brot langs Sørfjorden og Veafjorden frakta til Bergen Verksemda er for lengst slutt, men vaksdalstein frå Skreien, Hananeset og Stamnes vil for alltid pryda mange kjende bergensbygg og gater. SKREIEN På bilturen frå Vaksdal mot Stanghelle er det mange som har lagt merke til dei store fine flatene i fjellet ved Skreien. I fleire periodar frå starten av 1800-talet til første del av 1900-talet, vart det her teke ut skifrig grunnfjellsgneis til bygningsformål. Etter at jernbanen kom i 1883 vart det enklare å få transportert steinen til Bergen: Steinen i store bergensbygg, som Vestlandske Kunstindustrimuseum (1896), Den Nationale Scene (1909) og Jernbanestasjonen (1913) er frå Skreien.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Naturhistorisk Vegbok Hordaland. Nord 4 Bokverksted Bergen 2004. Red. W Helland-Hansen 568 s.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse