English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1108 - 301 Uburen
(Objekt Id: 8017)
(Sist oppdatert: 21.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes (1108)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Stavanger
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 334073 m. Nord: 6530300 m.
Lengdegrad: 6.1213310 Breddegrad: 58.8803710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Apatitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger på sydsiden av Uburen, rett nedefor brattkanten av fjellet. Det har vært drevet inn 2 stoller. Forekomsten var i prøvedrift under 1. verdenskrig. Den nedre er vannfylt. Den øvre kan befares i en lengde av ca. 30 meter med 2 tverrslag på ca. 2-3 meter lengde. Det har vært drevet på stratiform karbonatitt som veksler med bergarter av amfibolittisk sammenseting. Bergartene er ganske komplekst foldet. Apatittkrystaller er synlig i enkelte håndstykker på tipphaugen. Kjemiske analyser må utføres for å kunne påvise om denne forekomsten er av interesse idag. Spesielt bør det sjekkes om bergarten har noe interessant innhold av skjeldne jordarter.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Thorkildsen, Chr. D. , 1974
Befaring av apatittforekomst, Uburen, Forsand, Rogaland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1229;5 sider
Abstrakt:
Under 1. verdenskrig ble det foretatt prøvedrift på apatitt i denne fore- komsten. Driften har vært ubetydelig. Innslaget er idag vanskelig tilgjeng- elig p.g.a. rasfare. De innsamlete prøver er fra berghallen og fra sidene på innslaget. På det innsamlede materialet er det utført kjemiske og spektro- grafiske analyser. Apatitt forekommer i opptil 1-2 cm store individer, er delvis oppbrutt og gjennomsatt av kalkspat, dels ligger det inneslutninger av kalkspat i apatitten. På grunn av det sparsomme prøvematerialet fra skjær- sonen er det vanskelig å si sikkert hvordan apatitt-kalkspatsonen er dannet. Sammenhengen med skjærsonedannelsen synes imidlertid klar. Inntil man får oppfart apatitt-kalkspatsonen, må den ansees som lite interessant.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse