English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1108 - 311 Straumtjørn
(Objekt Id: 8024)
(Sist oppdatert: 04.02.2004)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes (1108)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Stavanger
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 322941 m. Nord: 6532635 m.
Lengdegrad: 5.9266710 Breddegrad: 58.8968610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Kiselgur

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en gammel kiselguhr-forekomst. I elva mellom Imsvannet og Storvannet ble det på begynnelsen av 20. århundre tatt ut noe diatomitt. Ingen ting er synlig i dag bortsett fra noen overgrodde rester av anleggsveier og bygninger. Driften ble nedlagt i 1915. Forekomstener i dag helt uten økonomisk eller geologisk interesse.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse