English version
MALMDATABASEN
Registrering 5430 - 008 Mieruvarri
(Objekt Id: 832)
(Sist oppdatert: 28.03.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Kautokeino (1833-2) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 586744 m. Nord: 7675081 m.
Lengdegrad: 23.1864160 Breddegrad: 69.1719390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): S
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1957 - 1957 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk malmleting
1964 - 1967 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Av'ziformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvarts-biotitt skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :354 / 70 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Den sulfidmineraliserte sonen følger en EM-anomali og flere mindre røskegroper finnes over en lengde på 300 m i sørskråningen av Mieruvarri. Antatt maksimal mektighet til mineraliseringen er 2 m. Mineraliseringen opptrer i en kvartsrik, skifrig bergart i et området som domineres av amfibolitt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS9115 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Kvartsskifer, gra-gråhvit, noe diss. py/po og i striper langs foliasjonen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 947 8,01,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Kautokeino (1833-2) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 586644 m. Nord: 7675401 m.
Lengdegrad: 23.1841850 Breddegrad: 69.1748380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS9116 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Kvartsskifer, gra-gråhvit, noe diss. py/po og i striper langs foliasjonen, få små kvartsøyne.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 008 Mieruvarri

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS9115 Fastfjell 260 54 18 22 155 .2 2.0
JS9116 Fastfjell 70 26 9 14 35 .2 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
JS9115 2.0 2.0 3 .2 12 3.00 4 5 5.49
JS9116 2.0 3.0 2 .2 85 2.00 2 4 .29
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
JS9115 189 236 593 8.35 1.00 5.00 2 8.0 8.00
JS9116 44 64 158 3.27 1.00 5.00 1 5.0 2.00
------------------
Prøvenr. B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
JS9115 4 0 3 3 0 1 1 0
JS9116 3 0 1 1 0 0 0 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse