English version
MALMDATABASEN
Registrering 5430 - 009 Hoallumaras
(Objekt Id: 838)
(Sist oppdatert: 11.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Kautokeino (1833-2) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 580494 m. Nord: 7667251 m.
Lengdegrad: 23.0225030 Breddegrad: 69.1036890
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 20.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 0.4 % 23.03.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1959 - 1959 Geologi Selskap/Institusjon:Geofysisk malmleting
1989 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Linse
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Albittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Cas'kejasformasjonen (Stuorajav'rifm.)

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Albitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Albittfels Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart Grafittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Metatuff/-tuffitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Metadiabas Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :30 / 60 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :10 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringene finnes nederst i østskråningen av Hoallumaras, rett vest for et myrdrag som går sørover fra Coav'jebåttusjav'ri. Letteste adkomst er langs gammelveien nordover fra Cabardasjåkka og deretter langs traktorvei vestover mot Maddjetjåkka. Gangavstand fra enden av traktorveien er ca. 5 km. Mineraliseringer av Bidjovagge-type opptrer i årer, langs stikk og disseminert i albittfels og i mindre grad i svartfels/svartskifer. Kobberkis og svovelkis er dominerende sulfider. Gull-innholdet er lavt (< 50 ppb Au). Albittfelsen og svartskiferen er 20-30 m mektig og grenser i vest til tuffittiske meatvulkanitter og i øst til metadiabas som dels er albitt-karbonat omvandlet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Olesen, Odleiv; Sandstad, Jan Sverre , 1993
Interpretation of the Proterozoic Kautokeino Greenstone Belt, Finnmark, Norway from combined geophysical and geological data.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.425;43-62 sider
Abstrakt:
Processed images of aeromagnetic, gravimetric and topographical data and geological maps combined with EM helicopter measurements, petrophysical data and digitised geological field observations have been used in a geological interpretation and structural analysis of the Kautokeino Greenstone Belt, KGB. The data were analysed with an image-processing system (geophysical data) and a geographic information system (geological data and interpretations). The bulk of the mafic volcanic rocks in the Kautokeino Greenstone Belt is situated within a NNW-SSE-trending, 35 km wide and up to 5-6 km deep trough which is thought to represent and Early Proterozoic rift deformed by strike-slip faulting along the Bothnian-Kvænangen Fault Complex,BKFC. The margins of the Alta-Kautokeino Rift, AKR, can be outlined from the geophysical data. The Ciegnaljåkka-Boaganjavri Lineament and the Soadnjujavri-Bejasjavri Fault are the main bordering fault zones and arc continuous along the entire greenstone belt. The supracrustals between these two zones are continuous to great depth (5-6 km) and the contracts along these bordering zones are steeply dipping. Gravity interpretations show that the outer amphibolite-facies rocks are just as deep as the central greenschist-facies unit. Results of the present study suggest that the amphibolite-facies volcano-sedimentary rocks situated along the flanks of the KGB should also be included in the rift.

Skjerlie, Finn J. , 1959
Blokkleting og geologisk rekognosering Grønnskiferområdet langs Stuoravassdraget mellom Hyolithussonen og Kautokeinoelven.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.254 A;11 sider
Abstrakt:
Blokkletingen og den geologiske rekognoseringen ble utført som ledd i de regionale malmundersøkelser i Finnmark. Det undersøkte området utgjør 850 - 900 km2. I tillegg til de regionale undersøkelser ble det utført detaljert blokkleting og geologisk kartlegging i et begrenset område på Gæssemaras. For undersøkelsene på Gæssemaras henvises til GM Rapport nr. 254 B.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO-3-10 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: albite felsite, very fine grained, meatred, py diss. and py along fractures.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO-3-11 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: albite felsite, red-white, carbonate spots, cpy in/along q-veinlets and cpy diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO-3-12 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: albite felsite, as 3-11, without q-veinlets, cpy in fractures/veinlets, partly carbonate veinlets.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO-3-8 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: albite-carbonate rock, ligth brown, fine grained, py veinlets.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO-3-9 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: black schist, graphitic, fine grained, py veinlets.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Hoallumaras
(Objekt Id: 10059 9,00,01)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Kautokeino (1833-2) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 580094 m. Nord: 7666421 m.
Lengdegrad: 23.0117760 Breddegrad: 69.0963690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO-3-13 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: diabas, albite-carbonate altered, py-cpy in carbonate veinlets and diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Hoallumaras
(Objekt Id: 10060 9,00,02)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Kautokeino (1833-2) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 579794 m. Nord: 7666001 m.
Lengdegrad: 23.0039030 Breddegrad: 69.0926920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO-3-14 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: albite felsite, very fine grained, white, q-cpy veinlet along contact to black albite felsite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 009 Hoallumaras

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO-3-10 Fastfjell 71 1 2 5 15 .1 12.0
NO-3-11 Fastfjell 4284 1 2 28 208 .3 36.0
NO-3-12 Fastfjell 4391 1 3 22 270 .3 50.0
NO-3-13 Fastfjell 353 4 2 20 46 .1 24.0
NO-3-14 Fastfjell 312 3 5 11 20 .1 9.0
NO-3-8 Fastfjell 491 1 2 43 102 .1 4.0
NO-3-9 Fastfjell 82 3 2 4 46 .1 19.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO-3-10 5.0 8.0 2.0 8 1.0 1 4.00 2 2
NO-3-11 8.0 13.0 2.0 54 1.0 1 7.00 2 5
NO-3-12 4.0 13.0 2.0 38 1.0 1 13.00 2 3
NO-3-13 2.0 2.0 2.0 7 1.0 14 1.00 2 7
NO-3-14 2.0 2.0 2.0 3 1.0 6 2.00 2 2
NO-3-8 5.0 2.0 2.0 5 1.0 5 1.00 2 2
NO-3-9 9.0 4.0 2.0 4 1.0 1 3.00 2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO-3-10 .44 9 14 19 1.97 2.00 5.00 1 1.0
NO-3-11 .62 19 19 869 3.07 3.00 5.00 1 6.0
NO-3-12 .73 24 19 1122 3.93 3.00 5.00 1 7.0
NO-3-13 .08 201 138 949 7.78 1.00 5.00 1 12.0
NO-3-14 .03 4 4 115 .52 14.00 5.00 1 2.0
NO-3-8 .79 123 96 804 4.08 1.00 5.00 1 22.0
NO-3-9 .01 44 18 388 1.49 7.00 5.00 1 1.0
------------------
Prøvenr. La* B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
NO-3-10 3.00 2 0 0 0 0 0 0 0
NO-3-11 14.00 2 0 0 0 0 0 2 0
NO-3-12 10.00 2 0 1 0 0 0 3 0
NO-3-13 3.00 2 0 3 1 0 1 4 0
NO-3-14 55.00 15 0 0 0 0 0 0 0
NO-3-8 2.00 2 0 3 1 0 0 6 0
NO-3-9 15.00 2 0 0 0 0 0 0 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse