English version
MALMDATABASEN
Registrering 5430 - 010 Garanascåkka
(Objekt Id: 842)
(Sist oppdatert: 10.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Carajav'ri (1833-1) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 581394 m. Nord: 7701251 m.
Lengdegrad: 23.0740090 Breddegrad: 69.4081360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): S
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1965 - 1965 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU
1965 - 1967 Geologi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Lik'caformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HA-22-52 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
HA-22-53 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
HA-22-54 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
HA-22-55 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 010 Garanascåkka

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HA-22-52 Fastfjell 104 42 6 22 45 .1 3.0
HA-22-53 Fastfjell 148 127 17 28 71 .2 2.0
HA-22-54 Fastfjell 51 8 7 6 30 .1 1.0
HA-22-55 Fastfjell 85 86 5 7 19 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HA-22-52 5.0 6.0 3.0 4 .2 30 10.00 2 2
HA-22-53 5.0 4.0 3.0 12 .3 16 14.00 2 2
HA-22-54 9.0 12.0 2.0 5 .2 34 3.00 3 2
HA-22-55 6.0 4.0 4.0 6 .4 3 4.00 2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HA-22-52 .54 103 216 336 5.58 4.00 7.00 1 5.0
HA-22-53 .81 73 100 306 4.15 2.00 5.00 1 10.0
HA-22-54 .81 49 41 22 1.56 2.00 5.00 2 4.0
HA-22-55 .42 53 87 114 2.57 2.00 5.00 1 2.0
------------------
Prøvenr. La* B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
HA-22-52 7.00 2 0 1 1 0 0 0 0
HA-22-53 7.00 3 0 1 1 0 0 1 0
HA-22-54 2.00 4 0 0 0 0 0 0 0
HA-22-55 3.00 4 0 0 0 0 0 0 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse