English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 3813 - 305 Lille Furuholmen
(Objekt Id: 8431)
(Sist oppdatert: 29.01.2008)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 531441 m. Nord: 6532012 m.
Lengdegrad: 9.5461030 Breddegrad: 58.9266510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I følge O. Andersen: Lille furuholmen er ei øy ved Bamlekysten nord for Langøy. Det er en pegmatittforekomst på nordsiden av øya og en på en holme ca. 100m nord for øya. På begge steder ble det lastet direkte fra bruddene ombord i skip eller lektere. Det har vært en ubetydelig utvinning av kalk-natronfeltspat fra begge forekomster. Pegmatittens hovedmineraler er kalk-natronfeltspat og kvarts i en forholdsvis finkornet blanding. Det finnes også en del kali-natronfeltspat, vesentlig i form av skriftgranitt. De mørke mineralene er biotitt og muskovitt i uregelmessige små flak, magnetitt i nokså regelmessige krystaller som kan være flere cm i tverrmål og turmalin i krystaller på inntil 25 cm's lengde. Kali-natronfeltspaten (i skriftgranitten) er en alminnelig mikroklinpertitt. Kalk-natronfeltspaten er frisk, grålighvit og har en sammensetning av omtrent 23 % kalkfeltspat og 77% natronfeltspat. Den holder litt kalifeltspat i form av mikroskopiske små årer og strenger (antipertitt).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Andersen, Olaf , 1931
Feltspat II. Forekomster i fylkene Buskerud og Telemark, i flere herreder i Aust-Agder og i Hidra i Vest-Agder.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.128b;1-109 sider
Abstrakt:
Summary s. 151. Feldspar deposits in Southern Norway. (Feltspat II by Olaf Andersen and Feltspat III by Tom F.W. Barth) A few years ago one of the writers published a general outline of the properties, mode of occurrence, exploitation and uses of feldspar with special reference to the Norwegian feldspar industry (Olaf Anderesn, Feltspat I, Norges geologiske undersøkelse, Nr. 128A, 1926). To that publication the reader is referred for general in- formation regarding the feldspar industry of Norway. In the present publi- cation brief descriptions are given of 262 individual feldspar deoposits, all situated in the part of Southern Norway that extends, generally in a rather narrow zone, along the coast westward from the neighbourhood of Kragerø to the island Hidra near Flekkefjord. The deposita described lie in the counties Buskerud, Telemark, Aust-Agder and Vest-Agder, and are distributed over a large number of local districts (herreder). The most important districts at present are those in the neighbourhood of Kragerø ((Bamble, Skåtøy and Sannidal), those along the coast between Risør and Arendal (especially Søndeled, Holt and Froland), and the two districts north of Kristiansand (Iveland and Evje). Each description contains information about the dimensions and general attitude of the pagmatite body and the feldspar.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse