English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 3813 - 306 Isnes
(Objekt Id: 8432)
(Sist oppdatert: 05.02.2008)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 531685 m. Nord: 6532396 m.
Lengdegrad: 9.5504000 Breddegrad: 58.9300800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I følge O. Andersen: 10 x 60 m pegmatittgang ved sjøen sør for gården Isnes. Det er tidligere (før 1930) produsewrt atskillig feltspat, vessentlig kvartsholdig (2nnen sort). Bruddet ewr ca 30 m langt. Pegmatitten består av kali-natronfeltspat i stolper på inntil 1/2 m's størrelse samt små mengder av turmalin, biotitt og muskovitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Andersen, Olaf , 1931
Feltspat II. Forekomster i fylkene Buskerud og Telemark, i flere herreder i Aust-Agder og i Hidra i Vest-Agder.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.128b;1-109 sider
Abstrakt:
Summary s. 151. Feldspar deposits in Southern Norway. (Feltspat II by Olaf Andersen and Feltspat III by Tom F.W. Barth) A few years ago one of the writers published a general outline of the properties, mode of occurrence, exploitation and uses of feldspar with special reference to the Norwegian feldspar industry (Olaf Anderesn, Feltspat I, Norges geologiske undersøkelse, Nr. 128A, 1926). To that publication the reader is referred for general in- formation regarding the feldspar industry of Norway. In the present publi- cation brief descriptions are given of 262 individual feldspar deoposits, all situated in the part of Southern Norway that extends, generally in a rather narrow zone, along the coast westward from the neighbourhood of Kragerø to the island Hidra near Flekkefjord. The deposita described lie in the counties Buskerud, Telemark, Aust-Agder and Vest-Agder, and are distributed over a large number of local districts (herreder). The most important districts at present are those in the neighbourhood of Kragerø ((Bamble, Skåtøy and Sannidal), those along the coast between Risør and Arendal (especially Søndeled, Holt and Froland), and the two districts north of Kristiansand (Iveland and Evje). Each description contains information about the dimensions and general attitude of the pagmatite body and the feldspar.

Andersen, Olaf , 1926
Feltspat I. Feltspatmineralenes egenskaper, forekomst og praktiske utnyttelse med særlig henblikk på den norske feltspatindustri.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.128A;1-142 sider
Abstrakt:
The present publication is a description, in non-technical language, of the properties, geological mode of occurrences, exploitation, and uses of feldspar with special reference to the Norwegian feldspar industry. Systematic descriptions of commercial deposits are reserved for a future publication to be issued as no. 128b of the present series. Chapter 1 contains a general description of the mineralogical, chemical, and physical properties of the various species of the feldspar group. - Table I gives the theoretical chemical composition of mixture of potash feldspar and soda feldspar for intervals of 10 pct. by weight. - Table 2 gives the corresponding figures for mixtures of soda feldspar and lime feldspar. - Table 3 contains a few examples of chemical analyses of feldspar from Norwegian occurrences. The analyses, of which No.s 1-5 are new, represent selected, "pure" feldspar. No.s 1, 2 and 3 are commercial "potash feldspars" from granite pegmatites, No. 4 a soda-potash feldspar from syenite pegmatite, and No. 5 a soda feldspar of commercial quality from a pyroxene bearing granite pegmatite. No.s 6 and 7 are old analyses respectively of oligoclase from granite pegmatite and labradorite from anorthosite. - Table 4 contains multiplication factors for the recalculation of feldspar analyses.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse