English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 3813 - 323 Kjær
(Objekt Id: 8464)
(Sist oppdatert: 04.02.2008)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Langesund (1712-1) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 534718 m. Nord: 6537991 m.
Lengdegrad: 9.6039520 Breddegrad: 58.9800830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I følge O. Andersen: På en knaus i innmarka ca 200 m S for gården Kjær, like V for nordenden av et langt vann. På forekomsten har det vært (før 1930) en ubetydelig prøvedrift. Pegmatitten synes å danne en uregelmessig masse i den omkringliggende gneisbergart. Den stikker opp som en ca. 20 m bred nordgående rygg, og består av inntil 1 m store stolper av rosenrød og gulhvit eller grålig kali-natronfeltspat med en del gul forvitret kalk-natronfeltspat samt spredte svermer av turmalin og småflak av biotitt og kloritt. Noe skriftgranitt forekommer også.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Andersen, Olaf , 1931
Feltspat II. Forekomster i fylkene Buskerud og Telemark, i flere herreder i Aust-Agder og i Hidra i Vest-Agder.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.128b;1-109 sider
Abstrakt:
Summary s. 151. Feldspar deposits in Southern Norway. (Feltspat II by Olaf Andersen and Feltspat III by Tom F.W. Barth) A few years ago one of the writers published a general outline of the properties, mode of occurrence, exploitation and uses of feldspar with special reference to the Norwegian feldspar industry (Olaf Anderesn, Feltspat I, Norges geologiske undersøkelse, Nr. 128A, 1926). To that publication the reader is referred for general in- formation regarding the feldspar industry of Norway. In the present publi- cation brief descriptions are given of 262 individual feldspar deoposits, all situated in the part of Southern Norway that extends, generally in a rather narrow zone, along the coast westward from the neighbourhood of Kragerø to the island Hidra near Flekkefjord. The deposita described lie in the counties Buskerud, Telemark, Aust-Agder and Vest-Agder, and are distributed over a large number of local districts (herreder). The most important districts at present are those in the neighbourhood of Kragerø ((Bamble, Skåtøy and Sannidal), those along the coast between Risør and Arendal (especially Søndeled, Holt and Froland), and the two districts north of Kristiansand (Iveland and Evje). Each description contains information about the dimensions and general attitude of the pagmatite body and the feldspar.


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse