Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 3822 - 305 Modølsfjell
(Object Id: 8528)
(Last updated: 11.01.2019)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Nissedal (3822)
Map 1:50000: Fyresvatnet (1513-2) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 468815 m. North: 6555904 m.
Longitude: 8.4549800 Latitude: 59.1412200
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Quartz (unspec.)

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger i følge Thorkildsen 30 m fra veien mellom Fjone og Trontveit (RV 514) på vestsiden av Nisservann. Koordinater i sone 32 vil da være ca 6555910 N og 468825 Ø. Selve forekomsten er beskrevet å bestå av to mindre halvellipsoidformede kvartspartier som ligger på en NS-gående linje. Nordligste parti dekker et areal på 20x30m med høyeeste punkt 4 m over bakken. Sydligste på 35x30m og 7 m over bakken. Kvartsen er hovesdakelig middelskornet med gjennomsnittlig kornstørrelse 0,3-0,5mm. De store korn er svakt undulerende. Forskjell i kornstørrelse og undulasjon skyldes en oppknusing med senere rekrystallisering av kvarts. Enkelte korn av en omdannet, sonarbygget plagioklas er tilstede. Overflateprøver gav følgende analyse: Sydligst: 99,7% SiO2 0,15% Al2O3 <0,07% Fe2O3 <0,001% P2O5 Nordligst: 99,6% SiO2 0,25% Al2O3 <0,07% Fe2O3 <0,001% P2O5 Volum 3.400 t kvarts for hver meter avsenkning.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Thorkildsen, C.D. , 1964
Undersøkelse av kvarts i Modelsfjell, Nisservann i Telemark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5550;3 pages
Abstract:
Bergarten i området utgjøres av foliert granitt. Selve forekomsten består av to mindre halvellipsoidformede partier som ligger på en ca. N-S-gående linje. Mellom partiene er det ca. 3 m. Det nordligste parti dekker et areal på ca. 20x30 m2, og det sydligste måler ca. 35x30 m2. Oppsprekking finner sted i begge partier, men er mest utpreget i det nord- ligste parti. Gjennomsnittlig kornstørrelse på kvartsen er 2-3 mm. Mellom de store korn ligger det en finkornet kvartsmasse med gjennomsnittlig korn- størrelse 0.3-0.5 mm. Enkelte korn er omdannet, sonarbygget, plagioklas er til stede. Det er tatt 10-12 prøver fra overflaten i hvert parti. Sydligst (%) Nordligst (%) ----------------------------------- SiO2 99.7 99.6 Al2O3 0.15 0.25 Fe2O3 <0.07 <0.07 P2O5 <0.001 <0.001 En masseberegning tilsier at det sannsynligvis er mulig å bryte ca. 3400 tonn kvarts pr. m avsenkning.


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway