English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 3802 - 301 Langøya
(Objekt Id: 8546)
(Sist oppdatert: 17.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Holmestrand (3802)
Kart 1:50000: Horten (1813-1) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 578644 m. Nord: 6595443 m.
Lengdegrad: 10.3887090 Breddegrad: 59.4900620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Osloregionen
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Langøya rett utenfor Holmestrand leverte tidligere kalk til sementfabrikken på Slemmestad. Forekomsten er idag utdrevet og brukes som avfallsdeponi. De gjenværende delene av av øya er fredet på grunn av en meget variert fossil fauna.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjerkestrand, Tone , 1992
Geotekniske egenskaper av gipsslam deponert på Langøya, Holmestrand.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Kjølleberg, Marie D. , 1988
En geologisk analyse av Steinsfjordformasjonen på Langøya ved Holmestrand - med vekt på koralløkologi og mikrofacieanalyse.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Olsen, Wenche Myhrvold , 2000
Karakterisering av ulike avfallstyper i Langøya gipsslamdeponi, og reaksjoner mellom dem.
;UiO Inst. for geologi;AVHANDLING

Stølum, Hans-Henrik , 1983
Benetiske assosiasjoner og avsetningsmiljøer fra Steinsfjord-formasjonen (Wenlock) ved Holmestrand: En paleoøkologisk analyse.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Svånå, Tore Amund , 1984
Faciesanalyse av gruntvanns karbonat avsetninger i Steinsfjord-formasjonen, Holmestrandområdet (Wenlock, Oslofeltet).
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse