English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 3005 - 302 Bleskestad
(Objekt Id: 8581)
(Sist oppdatert: 14.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Drammen (3005)
Kart 1:50000: Drammen (1814-3) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 556918 m. Nord: 6622991 m.
Lengdegrad: 10.0125710 Breddegrad: 59.7409100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Osloregionen
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Nedlagt kalksteinsbrudd delvis brukt som fyllplass. Bruddet er 250x70 meter og ligger kun noen få hundre meter fra bebyggelsen i Mjøndalen. Kalken er ganske sterkt derformert og fosslirik. Bebyggelse gjør at ingen av forkomstene i Mjøndalområdet er av interesse idag. Kjemisk analyse viser at at kalken inneholder 50.23 og 2.55 % syreløslig CaO og MgO. Uløst rest er på 9.18%

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde over brudd"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
17-05 Fastfjell
Prøvetaker: H. Gautneb
Kommentar: Mørk grå kalkstein, fossilrik, litt kontakt metaorf
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3005 - 302 Bleskestad

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
17-05 Fastfjell 50.23% .56% 2.56% 88.26% 9.18%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
17-05 Fastfjell 5.17 0.66 0.04 0.61 0.04 0.50 51.17
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
17-05 -0.10 0.17 -0.01 58.00


Faktaarket ble generert 06.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse