Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 3047 - 312 Aslaksby
(Object Id: 8592)
(Last updated: 25.05.2018)

Location
County: Viken Municipality: Modum (3047)
Map 1:50000: Hokksund (1714-1) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 548617 m. North: 6649391 m.
Longitude: 9.8710880 Latitude: 59.9789930
Show on map

Resource
Resource Type: Mica minerals Resource Subtype: Pegmatitic muscovite

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Lite brudd drevet på glimmer fra 1942 til 1944. 3 tonn produsert i følge Poulsen 1967.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Poulsen, A.O. , 1967
Glimmer i Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;AVHANDLING;Bergarkivet; No.BA 6278;136 pages
Abstract:
Arbeidet med rapporten var en følge av den voldsomme ekspansjon vår glimmer- industri fikk under krigen. Rapporten har form av et manus med kommentarer i innledningen. Rapporten omhandler først generelle bemerkninger om glimmer når det gjelder fysiske og kjemiske egenskaper. De forskjellige typer glimmermineraler nevnes også. Det blir i tillegg nevnt endel kjente anvendelser av glimmer i indu- strien. Historikk og framtidsutsikter for glimmer blir kort berørt. Endelig tar rapporten for seg de viktigste "glimmerområdene" i Norge, Til slutt i rapporten omtales kort landets 361 kjente glimmerforekomster.


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway