English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 3047 - 313 Berganlia
(Objekt Id: 8593)
(Sist oppdatert: 04.06.2018)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Hokksund (1714-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 548618 m. Nord: 6649392 m.
Lengdegrad: 9.8711100 Breddegrad: 59.9789960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Glimmermineraler Ressursundertype: Pegmatittisk muskovitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Poulsen 1967: Berganlia (og Bergerudlia) hører til et større pegmatittfelt som bl.a. omfatter Bjørnåsen, Skuterud, Ludvig Eugen og Doktorbråtan. Berganlia og Bergerudlia ble under krigen drevet av svenske interessenter som også hadde en drift på Desserud. De svenske interessenter oppgis å ha sendt ca. 50 tonn glimmer direkte til Tyskland. Den samlede produksjon ligger sannsynligvis på 50 - 75 tonn.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1967
Glimmer i Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;AVHANDLING;Bergarkivet; No.BA 6278;136 sider
Abstrakt:
Arbeidet med rapporten var en følge av den voldsomme ekspansjon vår glimmer- industri fikk under krigen. Rapporten har form av et manus med kommentarer i innledningen. Rapporten omhandler først generelle bemerkninger om glimmer når det gjelder fysiske og kjemiske egenskaper. De forskjellige typer glimmermineraler nevnes også. Det blir i tillegg nevnt endel kjente anvendelser av glimmer i indu- strien. Historikk og framtidsutsikter for glimmer blir kort berørt. Endelig tar rapporten for seg de viktigste "glimmerområdene" i Norge, Til slutt i rapporten omtales kort landets 361 kjente glimmerforekomster.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse