Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 3046 - 303 Bjertnes
(Object Id: 8619)
(Last updated: 24.05.2018)

Location
County: Viken Municipality: Krødsherad (3046)
Map 1:50000: Krøderen (1715-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 536249 m. North: 6670900 m.
Longitude: 9.6533300 Latitude: 60.1733830
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Pegmatitic feldspar

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger ca. 500 m oppe i lia rett ovenfor Bjertnes gård. Her er et 40x40 m stort brudd med 2 styrtsjakter og en horisontal transportstoll. Bergarten er en samensatt pegmatitt med hovedmineral hvit natronfeltspat og rødlig K-feltspat. Kvarts utgjør en mindre del. Lokalt er det ganske store anrikninger av muskovitt. Forekomsten er kjent for sitt innhold av aksessoriske radiokative mineraler med høy radiokativitet. Det er en mye besøkt lokalitet av amatørgeologer Fra Poulsen 1967: Eldre feltspatbrudd drevet pl en tilsynelatende mektig, henimot Ø-V orientert pegmatittmasse. Pegmatitten er gjennomsklrat av en ø-s gående forkastning som danner en dyptliggende elv eller bekkefar. Forekomaten er således delt i to atskilte deler. Adskillig teltspat (og glimmer?) er tatt ut. De tilgJeasølige prøver viste ea middels god muskovitt.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Poulsen, A.O. , 1967
Glimmer i Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;AVHANDLING;Bergarkivet; No.BA 6278;136 pages
Abstract:
Arbeidet med rapporten var en følge av den voldsomme ekspansjon vår glimmer- industri fikk under krigen. Rapporten har form av et manus med kommentarer i innledningen. Rapporten omhandler først generelle bemerkninger om glimmer når det gjelder fysiske og kjemiske egenskaper. De forskjellige typer glimmermineraler nevnes også. Det blir i tillegg nevnt endel kjente anvendelser av glimmer i indu- strien. Historikk og framtidsutsikter for glimmer blir kort berørt. Endelig tar rapporten for seg de viktigste "glimmerområdene" i Norge, Til slutt i rapporten omtales kort landets 361 kjente glimmerforekomster.


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway