Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 3007 - 302 Burud
(Object Id: 8625)
(Last updated: 16.03.2021)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 572705 m. North: 6666743 m.
Longitude: 10.3087290 Latitude: 60.1312040
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Local Importance (reg. 03.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period: Silurian
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Structureless Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Oslo Region
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Oslogruppen Formation: Rytteråkerformation

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger ved Burud ca. 1.5 km rett vest for nordenden av Steinsfjorden. Dette er et stort kalksteinsbrudd som er i periodisk drift av Franzefoss kalk. Sentrale deler av bruddet begynner å vokse igjen, så det er tydelig at det har vært driftshvile i noen år. Bruddet er 250 x 100 meter og er drevet i 2 nivåer. Kalken er en meget fossilrik og tilhører Rytteråker fm (Pentamerus kalk). Bergarten synes allikevel ganske homogen i sammensetning. Det er store reserver igjen. Kjemisk viser kalken et innhold av syreløslig CaO og MgO på rundt 47 og ca 3 % og en uløst andel på ca. 12%. dette tilsier at kalken holder normal jordbrukskvalitet. Mot sør begrenses forekomsten av Hurumåsen naturreservat, vernet p.g.a kalk furuskog. I 2005, var det noen år siden det sist har vært tatt ut kalk her. Det er usikkert for NGU hvilken betydning bruddet har i framtiden.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Oversiktsbilde over brudd"
Photo no. 2 showing Oversiktsbilde over brudd"
Photo no. 3 showing Tynnslipbilde av kalkstein"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard , 2006
Oversikt over kalksteinsforekomster i GEOS-området (Geologi i Oslo-regionen)
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2006.036;37 s. pages
Abstract:
Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste kalksteinsprovinsene med tilhørende forekomster innenfor GEOS-området. Det er 4 områder med forekomst av kalksteiner der det har vært drift tidligere: Totenområdet, Lunnerområdet, Oslo-Drammen-Holmestrandområdet og Skien-Langesundområdet. 4 forekomster er i drift: Steens kalkbrenneri ved Furuberget nord for Hamar, Franzefoss Hole ved Bøverbru, Ringerike kalkverk ved Steinsfjorden og Kjørholt og Bjørntveig gruver ved Norcems sementfabrikk ved Brevik. Følgende formasjoner i Oslofeltets kambro-silur lagrekke har kalksteiner i interessante mengder, Hukformasjonen, Steinvikformasjonen, Mjøsaformasjonen, Kalvsjøformasjonen, Rytteråkerformasjonen og Steinfjordformasjonen. Ett utvalg av kjemiske analyser viser at alle forekmostene har en sammensetning som tilsvarer kalkstein, dolomitt er ikke påvist. Ingen av kalksteinene inneholder skadelige nivåer av tungmetaller eller skiller seg ut ved uvanlig sporelementinnhold, den kjemiske variasjon er imidlertid stor. (Forkortet)

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
15-05 Bedrock
Sampler: H. Gautneb
Comment: Grålig kalkstein Rytteråkerformasjonen my fosller av Pentamerus
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
16-05 Bedrock
Sampler: H. Gautneb
Comment: Grålig kalkstein Rytteråkerformasjonen my fosller av Pentamerus
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3007 - 302 Burud

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
15-05 Bedrock 47.43% 1.38% 6.31% 81.23% 12.46%
16-05 Bedrock 47.99% .66% 3.02% 84.01% 12.97%

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
15-05 Bedrock 5.31 1.61 0.09 0.65 0.02 0.75 50.00
16-05 Bedrock 2.37 0.44 0.03 0.34 0.02 0.54 53.36
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Sum
15-05 -0.10 0.46 -0.01 59.00
16-05 -0.10 0.15 -0.01 57.00


The fact sheet was created on 26.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway