English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 3054 - 303 Kalvsjø
(Objekt Id: 8639)
(Sist oppdatert: 06.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Lunner (3054)
Kart 1:50000: Gran (1815-1) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 587315 m. Nord: 6685039 m.
Lengdegrad: 10.5794830 Breddegrad: 60.2925600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Os-Rødekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Oslogruppen Formasjon: Kalvsjøformasjonen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bruddet ligger i enden av en sidevei, rett ved der den gamle riksveien går under jernbanen, Det har vært delt i 2 nivåer på et 80x100meter stort brudd. Bruddet er type lokaliteten for Kalvsjøformasjonen. Kalken er grålig og forholdsvis rein. Den inneholder en del fossiler som koraller og gastropoder. Øvre del av bruddet blir i dag bruk som fyllplass. Det er også blitt endel bebyggelse i nærheten slikt at det er tvilsomt om det er aktuelt med ny drift på dette sted.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversikt over Kalvsjøbruddet øvre del"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Owen, Alan W. , 1978
The Ordovician and Silurian stratigraphy of Central Hadeland, South Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.338;1-23 + ka sider
Abstrakt:
A lithostratigraphical terminology is applied to the Middle Caradoc to Upper Llandovery succession in Hadeland. There is a marked lateral facies change within the late Caradoc to Mid-Rawtheyan part of the sequence with the dominantly calcareous northern development interdigitating with the thicker, more argillaceous succession of the south. The surface expression of this change is heightened by major strike faults, many of which are high-angle reverse faults.

Owen, Alan W. , 1982
The Upper Odovician of Hadeland.
;ARTIKKEL; EKSKURSJONSGUIDE;Paleontological contributions from the University of Oslo; International Symposium on the Ordovici; No.279;144-147 sider

Owen, Alan W.; Bruton, David L.; Bockelie, J. Fredrik; Bockelie, Tove G. , 1990
The Ordovician succession of the Oslo Region, Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Special publication; No.4;1-54 sider
Abstrakt:
The Ordovician successions of the Oslo Region are subdivided in terms of a modern lithostratigraphical scheme. Twenty-nine formations are defined; some of which are subdivided into stratigraphical or geographical members. Type localities (including hypostratotypes) are designated and many illu- strated by measured sections. Provisional correlations with the standard British and the Baltic chronostratigraphical schemes are made but highlight the lack of good bio- stratigraphical controls at several levels. The Tremadoc to Llanvirn litho- stratigraphy shows considerable uniformity over the Oslo Region but the remainder of the Ordovician shows some marked lithofacies contrasts between, and even within, districts.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
14-05 Fastfjell
Prøvetaker: H. Gautneb
Kommentar: Grålig fossilrik kalk med snå rev strukturer
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3054 - 303 Kalvsjø

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
14-05 Fastfjell 48.69% .52% 2.38% 85.61% 12.01%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
14-05 Fastfjell 3.66 0.83 0.05 0.72 0.07 1.48 50.37
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
14-05 -0.10 0.27 0.03 57.00


Faktaarket ble generert 08.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse