English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 3446 - 301 Buhammaren
(Objekt Id: 8643)
(Sist oppdatert: 06.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Gran (3446)
Kart 1:50000: Gran (1815-1) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 583239 m. Nord: 6689984 m.
Lengdegrad: 10.5078380 Breddegrad: 60.3378030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Os-Rødekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Oslo Formasjon: Kalvsjøformasjonen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bruddet ligger på østsiden av Buhammaren. Det ble opprinnelig drevet på en kontaktmetamorf kalkstein til pukkformål. I dag er området overdekket og brukt som lagringsplass for grus og pukk. Det har ingen interesse som kalkforekomst.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse