English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 3423 - 301 Myrberget
(Objekt Id: 8682)
(Sist oppdatert: 24.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Stor-Elvdal (3423)
Kart 1:50000: Stor-Elvdal (1918-3) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 609018 m. Nord: 6826892 m.
Lengdegrad: 11.0521200 Breddegrad: 61.5600880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Magnesiummineraler Ressursundertype: Magnesitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 16.03.2017)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 05.03.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 - 2000 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Magnesitt Hovedmineral (50-90%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det analyserte prøvematerialet er tatt i en lav kolle øst for jernbanelinjen ved Myrberget, ca. 1.5 km syd for Koppang stasjon. I følge det geologiske kartbladet Stor- Elvdal dekker karbonatbergarter store arealer i området rundt Koppang. Prøvene er tatt i en 7-8 m mektig sone med magnesitt. Magnesitten er massiv med en sukkerkornet tekstur. Fargen er overveiende gulig hvit, men i enkelte partier er fargen hvit med blek grå flammestrukturer. Rødfarget magnesitt er også observert. Mikrostudier av prøvene viser at magnesitten har et relativt høyt innhold av kvarts og feltspat. Spredte korn av forsterit og glimmer er også observert. Med sin nærhet til vei og jernbane har lokaliteten en gunstig beliggenhet. Med utgangspunkt i den begrensede mektigheten og en kvalitet som ikke når opp i de kvalitetene som markedsføres er det rimelig å anta mulighetene for en økonomisk utnyttelse er begrenset.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1954
Tillegg I til utredningen av februar 1953 over Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245 A;44 s. sider
Abstrakt:
A. Østland - Sørlandsområdet B. Vestlandsområder (Møgster) C. Møre - Trøndelagsområdet D. Nordland - Troms området E. Finnmarksområdet

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HE0001.01 Håndstykke
Prøvetaker: Odd Øvereng
Kommentar: OØ2000-1, overflateprøve av blek grå finkornet til tett magnesitt. Prøven tatt i liten kolle øst for jernbanelinjen
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HE0001.02 Håndstykke
Prøvetaker: Odd Øvereng
Kommentar: OØ2000-2, overflateprøve av blek grå finkornet til tett magnesitt. Prøven tatt i liten kolle øst for jernbanelinjen
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HE0001.03 Håndstykke
Prøvetaker: Odd Øvereng
Kommentar: OØ2000-3, overflateprøve av blek grå finkornet til tett magnesitt. Prøven tatt i liten kolle øst for jernbanelinjen
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3423 - 301 Myrberget

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
HE0001.01 Håndstykke 26.66% 20.13% 92.07% -2.39% 10.32%
HE0001.02 Håndstykke 24.91% 22.67% 103.69% -11.82% 8.13%
HE0001.03 Håndstykke 22.43% 22.49% 102.87% -15.80% 12.93%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HE0001.01 Håndstykke 3.96 0.64 0.02 0.58 0.09 24.83 26.28
HE0001.02 Håndstykke 7.79 0.91 0.04 0.78 0.09 25.05 24.12
HE0001.03 Håndstykke 7.83 0.91 0.04 0.70 0.09 25.08 24.12
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
HE0001.01 -0.10 0.48 -0.01 57.00
HE0001.02 -0.10 0.63 -0.01 59.00
HE0001.03 -0.10 0.64 -0.01 59.00


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse