English version
MALMDATABASEN
Registrering 5430 - 015 Gil'bevarri
(Objekt Id: 869)
(Sist oppdatert: 04.05.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Carajav'ri (1833-1) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 575244 m. Nord: 7699801 m.
Lengdegrad: 22.9162610 Breddegrad: 69.3969380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1961 - 1961 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Lik'caformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Albitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Solli, A. , 1990
Carajav'ri. Berggrunnskart; Carajav'ri; 18331; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HA-21-49 Fastfjell
Kommentar: Grovkornet hematitt i albitt-karbonat bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
HA-21-50 Fastfjell
Kommentar: Grovkornet hematitt i albitt-karbonat bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
HA-21-51 Fastfjell
Kommentar: Grovkornet hematitt i albitt-karbonat bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 015 Gil'bevarri

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HA-21-49 Fastfjell 5 4 2 7 15 .5 1.0
HA-21-50 Fastfjell 6 1 2 11 39 .1 1.0
HA-21-51 Fastfjell 7 1 2 2 52 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HA-21-49 1.0 2.0 2.0 11 .3 7 1.00 2 2
HA-21-50 2.0 5.0 3.0 2 .6 11 1.00 2 2
HA-21-51 3.0 3.0 2.0 2 .3 16 1.00 3 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HA-21-49 .05 26 5 1823 5.79 1.00 5.00 1 34.0
HA-21-50 .25 32 18 182 26.37 4.00 5.00 1 1.0
HA-21-51 .01 42 23 393 27.44 6.00 5.00 1 1.0
------------------
Prøvenr. La* B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
HA-21-49 2.00 2 0 3 0 0 0 7 0
HA-21-50 4.00 3 0 0 0 0 0 0 0
HA-21-51 11.00 2 0 0 0 0 0 0 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse