Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 3024 - 301 Franzefoss
(Object Id: 8719)
(Last updated: 18.11.2015)

Location
County: Viken Municipality: Bærum (3024)
Map 1:50000: Asker (1814-1) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 583818 m. North: 6641542 m.
Longitude: 10.4984180 Latitude: 59.9028660
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Silurian
Province: Oslo Region
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Det var her Franzefoss startet opp i 1919. Opprinnelig med et brudd på kalkstein ved elva, i Elvebråtenbruddet, som seinere ble flyttet 150 m oppover. Fra 1938 drev de et pukkverk, som fikk kalkstein fra dagbruddet, som også forsynte kalkmølla. I 1949 kom et nytt pukkverk i drift. Fra ca. 1955 drev firmaet underjodsdrift i ei såkalt rom- og pillargruve, med to innslag fra dagbruddet (Fransefossanlegget), hovedinngang helt til høyre i det bildet du har gjengitt, og den nordlige utgang bak betongfabrikken med siloer på bildet. Gruva ble primært drevet på kalkstein, i tre etasjer, på kote 23, kote 0 og nr. 3 ble drevet på kote – 35. Gruva var i drift fra 1955 til 1992, da det ikke var økonomisk forsvarlig å ta ut kalkstein til maling. I 1973 ble pukkverket modernisert med grovknuser og primærknuser inne i en berghall, mens sikteanlegget på ute i det tidligere dagbruddet. Også denne virksomheten ble drevet i kombinasjon til kalkproduksjonen, pukkverk og gruva ble nedlagt i 1992. Deler av eiendommen blir leid ut til industrivirksomhet, bl.a. en betongfabrikk, med området skal reguleres til eiendomsutvikling. Informasjon tilsendt NGU fra Frode Sæland, Norsk Bergverksmuseum

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Flybilde over det nedlagte Franzefoss brudd i Sandvika"


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway