English version
MALMDATABASEN
Prospekt 5430 - 017 Uccavuovdas
(Objekt Id: 872)
(Sist oppdatert: 14.03.2017)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Kautokeino (1833-2) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 582914 m. Nord: 7664341 m.
Lengdegrad: 23.0807790 Breddegrad: 69.0768830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 0.7 % 23.03.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1961 - 1964 Geologi Selskap/Institusjon:NGU
1963 - 1963 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU
1963 - 1964 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1964 - 1964 Kjerneboring Selskap/Institusjon:NGU
1992 - 1992 Geologi Selskap/Institusjon:NGU/Bidjovagge Gruber/Outokumpu
1992 - 1992 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Bidjovagge Gruber/Outokumpu

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Linse
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Albittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Cas'kejasformasjonen (Av'ziformasjonen)

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Albitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Rutil Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Turmalin Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Albittfels Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart Grafittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart Albitt-karbonat ba. Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Metadiabas Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :23 / 60 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger 7 km NNØ for Kautokeino. Hovedveien fra Kautokeino mot Alta følges til like nord for demningen over Cabardasjåkka, traktorvei går derfra vestover mot Uccavuovdas. Fra enden av traktorveien er det 2-3 km til forekomsten. Enklere adkomst er med båt over Cabardasjåkka ved Fanasjarin. Koordinaten til forekomsten er angitt til hovedgrøften lengst i nord, koordinatene til mindre skjerp angir andre mindre røskegrøfter. Kobbermineraliseringen opptrer i albittfels/grafittskifer, som er ca. 20 m mektig, og i albitt-karbonat omvandlet diabas i kontakt med disse. Sulfidene opptrer disseminert i uregelmessige aggregater, på sprekkeflater og i karbonatårer som er få cm brede. Mineraliseringen er av Bidjovagge-type.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Tan Tek Hong , 1963
Geofysiske målinger Ucca - Vuovdas.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.503 B;5 sider
Abstrakt:
I 1961 var det funnet kismineraliserte løsblokker i Ucca - Vuovdas (GM Rapport 314 A). Formålet med målingene var å lokalisere de soner i fast fjell som blokkene var kommet fra. Det ble utført slingrammålinger og magnetiske målinger. Ved slingrammålingene ble det påvist flere tildels sterkt ledende soner som strekker seg ca. 2000 meter nordover fra Cabardasjåkka.

Tan Tek Hong , 1969
Undersøkelser av kobbermineraliseringene i Ucca - Vuovdas.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.510 C;24 sider
Abstrakt:
Ved slingrammålinger våren 1963 (GM Rapport 503 B) ble det funnet flere sterkt ledende soner i Ucca - Vuovdas. Formålet med foreliggende undersøkelse var å se nøyere på disse soner. Området er tildels sterkt overdekket. Det ble gravet 4 røskegrøfter på de fastlagte ledende soner slik at det kunne foretas undersøkelser av fast fjell og samtidig tas prøver av morenedekket. Ellers ble det foretatt geologisk kartlegging av de blotninger som forekommer i feltet. Undersøkelsene har vist at de ledende soner er grafittførende, tildels også kisførende. Det ble også funnet svovelkis/kobberkis i albittkarbonatbergarten i området.

Tan Tek Hong , 1969
Undersøkelser av kobbermineraliseringen i Ucca - Vuovdas.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.548 D;38 sider
Abstrakt:
Følgende rapporter over tidligere undersøkelser er aktuelle: GM Rapport nr. 314 A Blokkleting. GM Rapport nr. 503 B Slingrammålinger, magnetiske målinger. GM Rapport nr. 510 C Geologisk kartlegging, røsking, prøvetaking. Foreliggende rapport meddeler resultater fra diamantboring av 4 hull (samlet lengde 260 meter), supplerende slingrammålinger og magnetiske målinger, samt moreneundersøkelser/mikroblokkleting. Boringene viser at de ledende soner som ble indikert ved slingrammålingene hovedsaklig inneholder grafittskifer.

Sandstad, Jan Sverre; Bjørlykke, Arne; Olesen, Odleiv; Nilsen, Kjell , 1992
Vurdering av malmpotensialet etter samtolkning av geodata i deler av Kautokeinogrønnsteinsbeltet, Finnmark
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.255;23+kart sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO-1-1 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: albite-carbonate rock, altered metadiabase, py+cpy in aggregates, along fractures and within carbonate veins.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO-1-2 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: albite felsite, very fine grained, greyish blue, py+cpy diss. and along fractures.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 964 17,01,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Kautokeino (1833-2) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 582844 m. Nord: 7664101 m.
Lengdegrad: 23.0788190 Breddegrad: 69.0747530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO-1-3 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: albite felsite, grey, fine grained, fractured, po+cpy stockwerk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 965 17,02,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Kautokeino (1833-2) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 583354 m. Nord: 7662591 m.
Lengdegrad: 23.0903150 Breddegrad: 69.0610650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS92013 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: albitite, fine grained, py+cpy along fractures.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 017 Uccavuovdas

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS92013 Tipprøve 7393 14 29 11 44 .1 190.0
NO-1-1 Fastfjell 13228 1 2 49 88 .2 157.0
NO-1-2 Fastfjell 1755 1 15 97 134 .2 29.0
NO-1-3 Fastfjell 4571 1 42 319 875 2.1 11.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
JS92013 10.0 24.0 5.0 2 .4 9 127.00 2 3
NO-1-1 4.0 6.0 2.0 6 1.0 8 1.00 2 2
NO-1-2 1.0 6.0 2.0 2 1.0 9 8.00 2 2
NO-1-3 7.0 18.0 2.0 2 1.0 3 57.00 3 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
JS92013 1.01 10 27 71 5.02 13.00 8.00 1 3.0
NO-1-1 2.82 108 68 828 5.26 2.00 5.00 1 17.0
NO-1-2 2.74 92 66 102 4.66 9.00 5.00 1 2.0
NO-1-3 10.55 4 3 31 15.96 3.00 5.00 1 1.0
------------------
Prøvenr. La* B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
JS92013 2.00 4
NO-1-1 26.00 2 0 3 0 0 0 6 0
NO-1-2 2.00 5 0 1 1 0 0 0 0
NO-1-3 2.00 5 0 0 0 0 0 0 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse