English version
MALMDATABASEN
Registrering 5430 - 020 Sal'ganjåkka
(Objekt Id: 877)
(Sist oppdatert: 28.03.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Suoluvuobmi (1934-3) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 595994 m. Nord: 7719701 m.
Lengdegrad: 23.4645630 Breddegrad: 69.5686050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 0.6 % 23.03.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1988 - 1988 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Suoluvuobmiformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grafittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kvartsskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kiselstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :225 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :175 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Minst 7 borhull finnes innenfor et begrenset område hvor Sal'ganjåkka og Miel'kejåkka renner sammen, 3.3 km SV for Suoluvuobmi Fjellstue. Ei mindre røskegrøft (3x0.5 m) finnes. Bergartene i området er tilnærmet flattliggende. Nederst opptrer minimum 0.5 m mektig svartskifer med varierende magnetkis og kobberkis mineralisering. Sulfidene danner årenettverk, breksjemalm og tynne laminer. Få kvartsganger (5-10 cm brede) med litt sulfid finnes også. Over svartskiferen følger middelskornet kvarts- og svovelkis-rik bergart som kan representere omdannet chert. Den er også ca. 0.5 m mektig og overlagres av fin- til middelskornet, homogen amfibolitt med noe disseminasjon av magnetkis nederst.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS88479 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Vekt(kg): 1
Kommentar: pyritt-mineralisering i middelskornet kvartsskifer
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS88480 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Vekt(kg): 1
Kommentar: magnetkis+kobberkis, disseminert i fint laminert, svartskifer
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS88481 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Vekt(kg): 1
Kommentar: magnetkis, massiv, breksjert, svartskiferfragmenter
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS88482 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Vekt(kg): 1
Kommentar: kobberkis og magnetkis, diss. i kvartsgang i svartskifer
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 020 Sal'ganjåkka

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS88479 Fastfjell 132 1 7 749 231 .5 42.0
JS88480 Fastfjell 8666 13 7 8 581 .5 6.0
JS88481 Fastfjell 3100 6 10 109 795 .1 37.0
JS88482 Fastfjell 5929 29 4 1 85 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
JS88479 23.0 20.0 2.0 194 1.0 2 102.00 2 2
JS88480 17.0 8.0 2.0 7 1.0 13 37.00 2 2
JS88481 8.0 4.0 2.0 12 1.0 3 93.00 2 14
JS88482 3.0 7.0 2.0 5 1.0 15 7.00 2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
JS88479 30.00 35 32 21 20.48 1.00 5.00 2 1.0
JS88480 14.90 233 92 22 19.62 1.00 5.00 2 1.0
JS88481 30.10 153 40 15 44.38 4.00 5.00 5 1.0
JS88482 3.23 74 33 47 2.28 1.00 5.00 1 2.0
------------------
Prøvenr. La* B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
JS88479 4.00 9 0 0 0 0 0 0 0
JS88480 3.00 2 0 0 0 0 0 0 0
JS88481 19.00 9 0 0 0 0 0 0 0
JS88482 2.00 5 0 0 0 0 0 0 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse