English version
MALMDATABASEN
Registrering 5430 - 024 Suovrarap'pat øst
(Objekt Id: 883)
(Sist oppdatert: 28.03.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Mållejus (1833-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 566694 m. Nord: 7695941 m.
Lengdegrad: 22.6959230 Breddegrad: 69.3646020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.0 % 21.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1959 - 1959 Geologi Selskap/Institusjon:GM
1991 - 1991 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Albittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Cas'kejasformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Albitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Argillitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :32 / 40 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger 1.2 km ØSØ for Suovrarap'pat forekomsten. Sulfidene finnes i årenettverk og disseminert i båndete argillittiske metasedimenter som dels er karbonatrike. Det er vanskelig å bestemme mineraliseringens form da den hovedsakelig opptrer i stedegne blokker. Svak gullanrikning (0.2 ppm Au) er registret i den kobber-rikest prøven.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS9135 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Albittfels med sulfiddiss. i aggregater og årenettverk. Py + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS9136 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Albittfels, bleik gul/rødlig/gråhvit, varierende karb.innh. Ikke sett sulfid (12 m bredde).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 987 24,00,01)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Mållejus (1833-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 566694 m. Nord: 7695946 m.
Lengdegrad: 22.6959260 Breddegrad: 69.3646470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS9137 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Argillitt, grå/mørk grå, dels lagdelt, få diss. py lokalt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 024 Suovrarap'pat øst

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS9135 Fastfjell 22410 1 2 36 103 .5 266.0
JS9136 Fastfjell 325 1 4 42 57 .1 1.0
JS9137 Fastfjell 421 1 5 17 52 .1 8.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
JS9135 5.0 6.0 5 3.6 11 1.00 2 2 2.37
JS9136 8.0 8.0 3 .2 15 1.00 2 2 .09
JS9137 9.0 7.0 2 .2 13 1.00 2 2 .03
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
JS9135 12 10 806 4.37 1.00 5.00 1 4.0 2.00
JS9136 54 34 1997 6.93 1.00 5.00 1 12.0 2.00
JS9137 78 72 411 6.52 1.00 5.00 1 2.0 2.00
------------------
Prøvenr. B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
JS9135 2 0 1 0 0 0 2 0
JS9136 2 0 3 0 0 0 8 0
JS9137 2 0 1 1 0 0 1 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse