English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5427 - 601 Isakeidet
(Objekt Id: 9092)
(Sist oppdatert: 19.09.2012)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Arnøy (1635-2) Kart 1:250000: Hammerfest
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 498532 m. Nord: 7770352 m.
Lengdegrad: 20.9614680 Breddegrad: 70.0401590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 17.sep.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kvartsittskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Glimmer Hovedmineral (>10%)
Hornblende Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Regulær drift

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :49 / 28

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er middelskornet kvartsskifer med muskovitt og biotitt på spalteplan. Enkelte steder finnes også store (inntil 1 cm) granater på spalteflatene. Skiferen spalter gjennomgående ganske tykt (3-5 cm) og også tykkere. Det finnes også steder den spalter ned til 1-2 cm, men det er skjelden. Vi antar at her er produsert stort sett helleskifer samt noe takskifer. Men murestein er kanskje det produktet det er mest av her, men lite aktuelt på tiden det ble drevet som nok er ganske lenge siden (før siste krig?). Lokalbefolkning vi snakket med visste lite angående driftsperioder og produkter fra bruddene.
Beliggenhet
Bruddet ligger ca. 150 m vest for skytebanen på Isakeidet, og ca 200 m fra sjøen. Det er brudt skifer langs bergveggen flere steder (ikke helt sammenhengende) over en strekning på ca. 70 m.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Skrottipp med brudd i bakgrunnen"
Foto nr. 2 viser "Heller fra skrottippen"
Foto nr. 3 viser "Bruddveggen"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; sider
Abstrakt:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Hatling, H. 1972: NGU Rapport 1035/6J

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
19416010001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1

Navn på lokalitet: Isakeidet 1
(Objekt Id: 23262 601,01,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Arnøy (1635-2) Kart 1:250000: Hammerfest
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 498919 m. Nord: 7770829 m.
Lengdegrad: 20.9716280 Breddegrad: 70.0444430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 17.sep.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Takskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :352 / 17

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Skiferen spalter gjennomgående noe tynnere her enn i hovedbruddet, og det antas at hovedprodukt herfra har vært takskifer. Bruddveggen har maks. høyde på 2 m. En god del gjenstående skifer i bruddet og området rundt.
Beliggenhet
Bruddet ligger ca. 20 m N for husa på Isakeidet, og skrottippen hår fra bruddet og nesten ned til gårdsplassen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddveggen"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
19416010101 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse