English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5427 - 602 Skattøra
(Objekt Id: 9093)
(Sist oppdatert: 20.09.2012)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Arnøy (1635-2) Kart 1:250000: Hammerfest
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 496956 m. Nord: 7767276 m.
Lengdegrad: 20.9202320 Breddegrad: 70.0125620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.sep.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kvartsskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Glimmer Hovedmineral (>10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Regulær drift

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Båndet
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :72 / 19

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Skiferen er grå, middelskornet og spalter slik at den egner seg både til takskifer og helleskifer. Men i hovedbruddet har det vært produsert takskifer; det vitner en ganske stor skrottipp nedenfor bruddet om (skrot etter klipping av takskifer. Endel skrotheller ligger riktignok igjen i bruddområdet, men produksjonen har vært takskifer. Høyt innhold av kvarts gjør den godt egnet til taksifer, men spalten er ikke like god over alt, så skrotprosenten har nok vært ganske høy. Hele skiferområdet er i dag fredet grunnet funn av meget gamle boplasser. Arkeologer har laget natursti med informasjonstavler, og framtidig uttak av skifer i området er utelukket.
Beliggenhet
Skattøra er det området en først kommer til når en kjører bil til Skjervøya. Skiferområdet starter det brua kommer på land og går 4-500 m nordover sørvestenden av øya og 1-200 m østover. Det er brudt skifer på flere benker langs stranda, men hovedbruddet ligger 400 m nord for veien og 100 øst for strandlinja.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Hovedbruddet"
Foto nr. 2 viser "Skrottipp fra klipping"
Foto nr. 3 viser "Skiferbenker langs stranda"
Foto nr. 4 viser "Naturskjønt område"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; sider
Abstrakt:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
19416020001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse