English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5427 - 603 Stussneset
(Objekt Id: 9094)
(Sist oppdatert: 20.09.2012)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Arnøy (1635-2) Kart 1:250000: Hammerfest
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 499807 m. Nord: 7769205 m.
Lengdegrad: 20.9949600 Breddegrad: 70.0298800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.sep.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kvartsittskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Regulær drift

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Båndet
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :86 / 27

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er ganske lys grå, finkornet kvarts-glimmerskifer. Den spalter i flere tykkelser helt ned til 1 cm, og det er denne tykkelsen det har vært drift på for produksjon av takskifer, men her finnes også muligheter for uttak av helleskifer. Skiferen virker å være solid og godt egnet til takskifer, men det er ikke blitt stor drift her. Hovedgrunnen til det er at den beste sonen ligger i et nivå med ca. 70 m ubrukbart overfjell og i tillegg er skiferen ganske oppsrukket. Om det er flere forsøk på drift videre østover mot selve neset fikk vi ikke undersøkt, da området kun er tilgjengelig med båt.
Beliggenhet
Havnebassenget ved Skjervøy sentrum ligger godt skjermet i alle retninger unnatt fra øst. Her er det bygd moloer både fra nord- og sørsiden med en liten åpning for båttrafikk. Stussneset skiferforekomst ligger 70-80 m øst for der den sørlige moloen går ut i sjøen. Her er en nærmest steil bergvegg opp til 70-80 moh., og skifersonen det er drevet på ligger i strandkanten helt ned til flomålet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddveggen"
Foto nr. 2 viser "Skrottipp med bruddsone bak"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; sider
Abstrakt:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
19416030001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse