English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5427 - 604 Taskebyneset
(Objekt Id: 9095)
(Sist oppdatert: 21.09.2012)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Nordreisa (1734-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 502634 m. Nord: 7765475 m.
Lengdegrad: 21.0689940 Breddegrad: 69.9964220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 21.sep.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granat-glimmerskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Glimmerskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Mineralogi:
Glimmer Hovedmineral (>10%)
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)
Hornblende Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Båndet
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :29 / 28

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er finkornet granat-glimmerskifer med små nåler av hornblende på spalteflater. Mange steder spalter den så tynt at den egner seg til takskifer, og det er derfor den er brudt i dette området. Men det finnes både helleskifer- og muresteinstykkelser på strekningen det er brudt takskifer. Selv om det ingen steder er brutt mer enn 1-2 m ned fra naturlig overflate, må det være tatt ut mye skifer her. 1,1 km av strandlinja er med små avbrudd et eneste stort bruddområde, men lokalbefolkning vi snakket med visste lite om denne virksomheten, noe som betyr at det skjedde for ganske lenge siden.
Beliggenhet
Bruddområdet starter 100 m sør for Taskebynes fyrlykt og fortsetter sør og sør-sør-vestover. Bruddområdet langs stranda er totalt på 1100 m. Det finnes korte strekninger hvor det ikke har vært brudt noe, men det aller meste av denne strekningen har det vært omfattende aktivitet med uttak av takskifer.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra starten på bruddområdet 100 S for fyrlykta"
Foto nr. 2 viser "Her finnes skifer for flere formål"
Foto nr. 3 viser "Skifer langs stranda mot Marilineset"
Foto nr. 4 viser "Naturlig tak mellom skiferbenker"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; sider
Abstrakt:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
19416040001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse