English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5427 - 605 Sandvågen
(Objekt Id: 9096)
(Sist oppdatert: 21.09.2012)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Nordreisa (1734-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 501202 m. Nord: 7765691 m.
Lengdegrad: 21.0315130 Breddegrad: 69.9983640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.sep.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kvarts-glimmerskifer Klassifikasjon: Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Glimmer Hovedmineral (>10%)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Båndet
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :60 / 24

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er middelskornet og kvartsrik glimmerskifer, med lys grå farge og tildels store granater (inntil 1 cm) på spalteflatene. Den spalter for det meste så tynt (1-2 cm) at den egner seg til taksifer. På grunn av de store granatene får man en noe ruglete overflate. Skiferen virker å være ganske solid og burde egne seg godt som takskifer. I tillegg til at det er brutt litt i strandkanten er det brutt også bakover ryggen. Bruddet dekker et ganske stort areal, men det er ikke gått i dybden, ingen steder lenger ned enn 1 m. Totalt anslås mektiheten på brukbar skifer til 15-20 m, så her er mye igjenstående skifer.
Beliggenhet
i alt 5 brudd ligger på ryggen fra Sandvågneset i nordøst til Lille taskeby innerst i bukta. Det midterste, som antagelig er det største, ble valgt å kalles hovedbruddet. Det ligger i strandkanten 200 m NØ for Lille Taskeby.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Skottipp fra bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddet langs stranda"
Foto nr. 3 viser "Bruddet sett innover mot Lille Taskeby"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hatling, Harald , 1973
Skiferundersøkelser i Troms.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1118/7;26 sider
Abstrakt:
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser som er utført av NGU i Troms fylke 1972. En rekke forekomster er blitt undersøkt. De fleste er små forekomster, oftest av dårlig kvalitet. Det er bare forekomsten ved Svartnes i Balsfjord kommune som er interessant. Det ansees sannsynlig at man ved avrøsking i nærheten av bruddet kan finne nye drivverdige partier ved Svartnes.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
19416050001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1

Navn på lokalitet: Sandvågen 1
(Objekt Id: 23282 605,01,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Nordreisa (1734-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 501360 m. Nord: 7765893 m.
Lengdegrad: 21.0356550 Breddegrad: 70.0001750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.sep.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det er brudt noe takskifer på flere benker i strandkanten.
Beliggenhet
Bruddet ligger ytterst på neset i NV, øst for bunnen av Sandvågen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Sandvågen 2
(Objekt Id: 23283 605,02,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Nordreisa (1734-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 501282 m. Nord: 7765823 m.
Lengdegrad: 21.0335850 Breddegrad: 69.9995560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.sep.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det er brudt langs en benk ca. 30 m parallelt med strandlinja. Bruddet er helt tilgrodd og umulig å fotografere. Det er kun gått 0,5-1 m under opprinnelig overflate.
Beliggenhet
Bruddet ligger langs toppen av åsryggen parallelt med strandlinja SØ for bunnen av Sandvågen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Skrottipp ved bruddet"

Navn på lokalitet: Sandvågen 3
(Objekt Id: 23284 605,03,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Nordreisa (1734-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 501089 m. Nord: 7765679 m.
Lengdegrad: 21.0285530 Breddegrad: 69.9982570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.sep.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Helt nedgrodd av bjørk og annen vegetsjon. Bruddet dekker et ganske stort område, men er ikke drevet i dybden.
Beliggenhet
Bruddet ligger ca. 80 m fra sjøen og 30 moh.

Navn på lokalitet: Sandvågen 4
(Objekt Id: 23285 605,04,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Nordreisa (1734-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 501086 m. Nord: 7765620 m.
Lengdegrad: 21.0284480 Breddegrad: 69.9977280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.sep.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det er her gått litt mer i dybden enn ved de andre lokalitetene (1-2 m). Ganske stor skrottipp ved bruddet.
Beliggenhet
Dette er det innerste bruddet, det som ligger nærmest Lille Taskeby.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Skrottipp"


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse