English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5427 - 607 Vorterøy
(Objekt Id: 9112)
(Sist oppdatert: 04.07.2012)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Vengsøya (1434-1) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 485695 m. Nord: 7763801 m.
Lengdegrad: 20.6255830 Breddegrad: 69.9810310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 04.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Vorterøy Klassifikasjon: Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Glimmer Hovedmineral (>10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Naturflate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking

Forekomstbergart
Litologi: Glimmerskifer Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :20 / 12

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det undersøkte området ligger nord for en linje Hellerneset - Langnesbukta. Det er tatt ut noe skifer til lokalt bruk. Kartleggingen i området viser at Hellerneset har best kvalitet. Små og store linser og årer av kvarts opptrer overalt. Feltspatøyne opptil 3 cm er vanlig. Tett oppsprekking og små folder er mest ødeleggende for kvaliteten. Store områder er også tykkbenket. Under kartlegging var det ikke mulig å finne større partier med brytbar skifer.
Beliggenhet
Dette skiferområdet ligger nord for en linje Hellerneset - Langnesbukta.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bergflate"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hatling, Harald , 1973
Skiferundersøkelser i Troms.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1118/7;26 sider
Abstrakt:
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser som er utført av NGU i Troms fylke 1972. En rekke forekomster er blitt undersøkt. De fleste er små forekomster, oftest av dårlig kvalitet. Det er bare forekomsten ved Svartnes i Balsfjord kommune som er interessant. Det ansees sannsynlig at man ved avrøsking i nærheten av bruddet kan finne nye drivverdige partier ved Svartnes.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse