English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5427 - 608 Kvænnes
(Objekt Id: 9118)
(Sist oppdatert: 20.11.2012)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Rotsund (1634-1) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 482681 m. Nord: 7751370 m.
Lengdegrad: 20.5491250 Breddegrad: 69.8693730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Ankerlia-skifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Glimmer Hovedmineral (>10%)
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1947 Regulær drift

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge: Grå
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 78 / 19 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :78 / 19

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
På vestsiden av Uløy ved Kvænnes, er det tatt ut litt takskifer for lokalt bruk. Skiferen er ikke god, da flere ødeleggende faktorer gjør seg gjeldende. Viktigst er den sterke oppsprekkingen og kvartsfylte stikk. Partier av skiferen er ødelagt av sterk folding, er forurenset av kalkspatlinser og virker sprø og tungtspaltende. Skiferen er derfor kvalitetsmessig ikke brukbar til skifer eller murestein..
Beliggenhet
På vestsiden av Uløy ved Kvænnes, er det tatt ut litt takskifer for lokalt bruk. Det er ingen vei fram til bruddet som ligger like ved sjøkanten.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hatling, Harald , 1975
Skiferundersøkelser i Troms.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1243/5;36 sider
Abstrakt:
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser utført av NGU i Troms fylke i 1974. Detaljert beskrivelse av de enkelte lokaliteter er gitt i 7 delrapporter. Nordkjosbotn; det ble sommeren 1974 foretatt prøve- bryting i en skifersone, men NGU anser ikke forekomsten for å være driv- verdig, spesielt på grunn av for liten mektighet. Tamokdalen; små mengder skifer er tidligere tatt ut på NV-siden av Melkefjellet, men området ansees ikke å ha store nok kvanta med god skifer. Reisadalen; et område ved Svart- foss hvor bergarten er en tildels skifrig meta-arkose, ble befart med hen- blikk på å finne drivverdig skifer, men resultatet ble negativt. Rotsund- halvøya; fem lokaliteter hvor det tidligere er tatt ut takskifer, ble befart. Ingen av stedene har drivverdig skifer etter dagens krav. Uløy; tett opp- sprekking, folding og kvartsfylte stikk gjør skiferen ubrukbar. Gjøvarden; generelt er fjellet for mye foldet og oppsprukket. Det N-ligste av mange gamle brudd i sonen ansees likevel å ha drivverdig skifer i store nok kvanta til at den kan tas ut. Pinnabakkfjellet; et område oppe på fjellet ansees å ha endel drivverdig skifer, men området ligger uveisomt til.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse