English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5419 - 601 Nyeng
(Objekt Id: 9127)
(Sist oppdatert: 02.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Målselv (1433-2) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 386703 m. Nord: 7671840 m.
Lengdegrad: 18.1490700 Breddegrad: 69.1331180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 14.mar.2002 av Havard Gautneb)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1970 Geologi Selskap/Institusjon:NGU

Forekomstbergart
Litologi: Kleberstein Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
I Kleberstensberget, 800 m vest for Nyeng gård i Sørstraumen opptrer en mørk og middelskornet klebersten. Forekomsten er liten ca 80x80 meter er blottet. Bergarten er ifølge folk fra Nidaros Domkirke meget god å bearbeide, men den er for oppsprukket og magnesittinnholdet er for stort til at den kan brukes som bygningsstein. Talkinnholdet er for lavt for utvinning av talk. I dag er forekomsten vernet. Fremtidige undersøkelser er unødvendig. Litteratur: Bergarkivrapport 1178 Poulsen, A.O.,1945: Bergarkivrapport 5877 Andreassen, T. O.,1994: Kleber i Troms. Mineralutvikling A/S 2012: Befaring av forekomsten sammen med arkeologer fra Universitetet i Tromsø. I og med at forekomsten er fredet er det forbudt å å lage inskripsjoner på kleberveggen, men som et av bildene viser har det skjedd til gangs. Arkeologene ville gjerne få dette fjernet, men visste ikke riktig hvordan det skulle skje uten at det skadet forekomsten enda mer.
Beliggenhet
Forekomsten ligger bare 40 m sør for Nyeng gård.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Forekomsten sett fra sør"
Foto nr. 2 viser "Inskripsjoner"
Foto nr. 3 viser "Arkeologene er lite glade for slike merker"
Foto nr. 4 viser "Emne for gryte"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Sandmo, Anne-Karine , 1997
"... opad til en Klippe kalled Klibersteensbjerget" Talgrøtberget og området rundt Straumen.
;Troms fylkeskommune. Kulturetaten;BOK;Fotefar mot nord; No.74;22 s. sider

Hatling, Harald; Hultin, Ivar; Øvereng, Odd; Gvein, Øyvind; Fareth, Eigill , 1971
Undersøkelser av skifer og bygningsstein i Nordland, Troms og Finnmark.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.968 E;82 sider
Abstrakt:
Skiferundersøkelsene ble sentrert om områdene Kvænangen og Alta. I Beiarn ble 5 lokaliteter undersøkt. En av disse er anbefalt prøvebrudt. I Malangen i Balsfjord ble 3 små brudd befart. Ingen av disse er drivverdige. Et område V for den midtre del av Kvænangsfjorden ble undersøkt. To av forekomstene her er drivverdige, og ble drevet under befaringen. Driften bør opprettholdes. I Loppa fins store skifermengder av varierende kvalitet, men det er mulig med selektiv drift i små brudd. Forekomster av skifer i Kautokeino og Kvalsund var ikke interessante. Befaring ble også foretatt innen Alta-skiferen. Mer detaljerte undersøkelser er foreslått i Stillafeltet, Østerelvdalen og Skaidi. Rapporten foreslår skiferundersøkelser i 1971 i følgende områder; små regi- strerte lokaliteter, Nordreisa-området, Loppa-feltet, Alta, Repvåg. Det er også befart to klebersteinsforekomster; Nyeng i Sørreisa og Russelv i Lyngen. Ingen av dem er økonomisk interessante.

Hultin, Ivar , 1970
Undersøkelse av mineralske råstoffer i Nord-Norge. Befaring av industrimineralforekomster i Troms og Nordland fylker.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.939 G;61 sider
Abstrakt:
Det ble befart 21 forekomster i tidsrommet 1/9-11/9-1969. Av disse skal de viktigste nevnes. 1306 Mestervik (Balsfjord kommune, Troms, 34 4195 76915): Forekomsten er en stor kvartsittformasjon med partier som holder kravene til ferrosili- sium-industrien. Detaljkartlegging anbefales. 1989 Nyeng (Sørreisa kommune, Troms, 34 3865 76729): Forekomsten er en kleberstein av en slik kvalitet at den er interessant for Nidaros domkirke. Befaring blir foretatt våren 1970. 1891 Lilleng (Harstad kommune, Troms, 33 5628 76128): Forekomsten er en dolomitt/marmor-forekomst. Dolomitten er av middels kvalitet, og videre undersøkelser er ikke nødvendige. Derimot bør marmoren undersøkes nøyere, spesielt med hensyn på brytningstekniske forhold. Positive uttalelser bør etterfølges av en detaljkartlegging av marmorbenken. For de øvrige forekomsters vedkommende konkluderes det med at ingen videre undersøkelser er nødvendige.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse