English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1828 - 601 Juvika
(Objekt Id: 9151)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Nesna (1828)
Kart 1:50000: Lurøy (1827-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 416508 m. Nord: 7352959 m.
Lengdegrad: 13.1393920 Breddegrad: 66.2853690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 18.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Farge: Grålig
Fargespill:Sølvfarget Homogenitet: Middels god
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Granat Aksessorisk mineral (<1%)

Forekomstbergart
Litologi: Glimmerskifer Forvitringsfarge: Grå
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Foliasjon Strøk/Fall :80 / 20
Ikke definert Primær lagning Strøk/Fall :80 / 20
Ikke definert Sprekker Strøk/Fall :200 / 90

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Skiferen er en middelskornet grålig glimmerskifer. Homogeniteten i skiferen er middels god. Glimmerskiferen har en grov struktur på spalteflatene. Spaltetykkelsen er 5 – 15 cm. Den har en knudrete overflate som er glinsende og sølvfarget. Amfibolittbånd og cm-tykke pegmatittårer opptrer parallelt med skifrigheten. Små mengder er tatt ut og brukt lokalt til takheller og andre formål. Skiferen kan være egnet til utestein i hager og fasader hvor den kan være attraktiv på grunn av sine sølvfargede dekorative spalteflater. Den er for mye småfoldet og har for ujevn spaltetykkelse for å bruke som skifer (Øvereng 1971c). Mineralogi Hovedmineralene er muskovitt, plagioklas og kvarts. I underordnet mengde opptret biotitt og i aksessorisk mengde granat.
Historikk
Omkring 1870 skal det være tatt ut noe skifer til takheller ført til Handstein på vestsiden av Handnesøya.
Beliggenhet
Forekomsten ligger nær Handsnesøyas østligste punkt. Til øya kommer en med ferge fra Nesna til Handsnes. Fra fergestedet på Handsnes til endepunktet til vei på Skaga er det ca. 12 km. Derfra til uttakstedet er det ca. 1 km.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd; Zwaan, K.B.; Hatling, Harald , 1972
Skiferundersøkelser i Nordland, 1971.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1035/5;51 sider
Abstrakt:
Delrapporter 5A-5I Rapporten gir en samlet oversikt over de skiferundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. Av de befarte forekomster er alle økonomisk uinteressante, bortsett fra muligens Langvatn i Rana. Heller ikke her hadde de befarte lokaliteter bryt- bar skifer, men området anbefales videre undersøkt da man ikke kan utelukke drivverdige partier i andre deler av meta-arkose subformasjonen. De befarte lokaliteter som ellers ble undersøkt var enten for små eller for forurenset og oppsprukket til å ha økonomisk interesse.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse