English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1848 - 601 Nordskot
(Objekt Id: 9163)
(Sist oppdatert: 28.04.2015)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Steigen (2030-1) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 490847 m. Nord: 7522473 m.
Lengdegrad: 14.7827920 Breddegrad: 67.8169580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Gneis Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Gang Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Tysfjord-Rombaksbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Området har markert rødlige og fyldig rosa-fargede middelskornede granitter som i begrenset grad er folierte. Homogeniteten til bergarten er god og den rødlige fargetonen jevn, fyldig og friskere rød enn hos flere av de fleste andre rosa – rødlige granittene i regionen. Aldersbestemmelse viser at granitten er prekambrisk (1600 mill. år). Steinen er blant annet brukt til Bodø postkontor (Bjerkenes 1983). Vurdering Steinen på Nordskot har en frisk rød fargetone som utseendemessig ga god respons i markedet. Hovedproblemet er de spenningene som står i berget og skaper problem med oppsprekking etter uttak. Det er derfor vanskelig å få store feilfrie blokker. Granitten vil være moderat til lavt priset i markedet. Det finnes resultater fra teknisk testing av granitten fra Nordskot. I forbindelse med driften som ble gjort av ASPRO var det en hel del reklamasjon på steinen på grunn av spenninger i bergarten som gjorde at den sprakk opp etter ei tid. Granitten ble markedsført som Steigen ortogneis og Arctic Pink.
Historikk
Prøvedriften fra 1987 – 89 ble utført av selskapet til ASPRO (Hultin 1996a). Det ble tatt ut noe stein som ble brukt forskjellige steder innenlands. Fra 1989 var det regulær drift ledet av firmaet Steigen Granitt AS som entreprenør Adolfsen sto bak. Under driftsperioden ble det kun solgt noe blokk fra bruddet. En betydelig båtlast med blokk ble skipet over havna i Nordskot. Driften ved bruddet i Nordskot ble nedlagt tidlig på 1990-tallet. Noe skrotstein er etter det tatt fra bruddet og brukt til pukk og fyllmasse.
Beliggenhet
Til Nordskot kommer en til ved å ta av fra E6 på Tømmerneset på Hamarøya mot Steigen på Rv. 835 helt til bunnen av Saursfjorden. Fra veikryss her tar en fylkesveien til Nordskot. Bruddet ligger like ved veien mellom Nordskot og Sørskot. Bruddet ligger ca. 15 km fra veikrysset i Saursfjorden. Bruddet ligger nært inntil veien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bergflate"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0020001 Løsblokk
Lager: Løkken


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse