English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1826 - 608 Vågvasselv
(Objekt Id: 9173)
(Sist oppdatert: 03.03.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 463399 m. Nord: 7282199 m.
Lengdegrad: 14.2041700 Breddegrad: 65.6595950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Serpentinitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 03.mar.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
I. L. Forekomsten med serpentinitt er en liten kropp i vestkanten av Krystallhaugen hydrotermale kvartsforekomst. Den er merket på det geologiske 1:50 000 kartet. På befaring 21.9.2001 ble det gått over kroppen av utramafitt som er en serpentinitt. I skarpe søkk kan det ses noe kleberstein, men det synes å være ganske smale soner. Klebersteinen er forskifret og av dårlig kvalitet. Konklusjon: Det ses ikke noe økonomisk potensiale i forekomsten.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse