English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1816 - 602 Rasmusvågen
(Objekt Id: 9181)
(Sist oppdatert: 07.05.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 379052 m. Nord: 7287798 m.
Lengdegrad: 12.3665710 Breddegrad: 65.6891710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 03.apr.2001 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granitt Klassifikasjon: blokker Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Granitt Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Mineralogi:
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Erts Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Bergflate"
Foto nr. 2 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Granitt Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Gang Form: Massiv
Hovedtekstur: Øyetekstur
Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Sprekker Strøk/Fall :52 / 90
Ikke definert Foliasjon Strøk/Fall :116 / 23
Ikke definert Minerallineasjon Strøk/Fall :240 / 28
Ikke definert Sprekker Strøk/Fall :362 / 80

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en grålig svakt rosa granitt med svak foliasjon. Bergarten er homogen og middels- til grovkornet. Fargen kan variere en del far lys til mørkere som skyldes varierende mengde biotitt. Granitten har en alder på ca. 470 mill. år, og er stedvis porfyrisk med ½ – 1 cm store rosa til lys rosa til kremfargede feltspattkrystaller. Det kan virke som de er små porfyroblaster i den mer grå granitten. Det er en del gjennomsettende sprekker i granitten (Oxaal 1916), med retning omkring Ø – V. Granitten er kun brukt lokalt. Logistisk ligger forekomsten godt til rette i sjøkanten, men den ligger på ei øy. Granitten vil være en av de lavprisede på markedet som eventuelt må kompenseres med billig drift. Granitten har et spesielt utseende som en grå granittisk bergart med sval foloasjon og med små rosa krystaller på opptil 1 cm. Bergarten har kanskje størst potensial for lokalt bruk. Mineralogi Granitten har kalifeltspatt, kvarts og biotitt, med epidot og plagioklas som mineraler i underordnet mengde. Granitten fører noen kiskorn.
Historikk
Steinen er kun brukt lokalt i grunnmurer osv., som nærmeste tilgjengelige murestein. Karlsen (1999) har registrert lokaliteten som en mulig bygningsstein. Det ble tatt ut liten blokk i 2011 av NGU/NIBA og polert flate er framstilt.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ved vei på vestsiden av Hamnøya ved Rasmusvågen, ca. 5 km sør for fergestedet på Vågsodden som har forbindelse med Forvik i Vevelstad og Tjøtta fergesteder på Rv. 17, Kystriksveien.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Heldal, Tom , 1994
Naturstein i Nordland: Sydlige Helgeland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.055;62 sider
Abstrakt:
Sydlige del av Helgeland mellom fylkesgrensen og Ranafjorden er undersøkt og vurdert med tanke på natursteinspotensialet. Store deler av området kan avskrives pga. topografi/tilgjengelighet, oppsprek- ning og/eller mangel av attraktive bergartstyper. Enkelte typer av kalkspatmarmor kan være egnet til svært småskala drift. Dette gjelder hvit Tjøtta-marmor, blå og hvit Velfjord-marmor og marmorbreksje ved Sandnessjøen, i prioritert rekkefølge. Porfyrittisk granodioritt i Vevelstad kan være egnet til større skala uttak av stor blokk. En rekke andre forekomster/bergartstyper er vurdert, men antas å ikke være av videre interesse som naturstein.

Karlsen, Tor Arne , 1991
Natursteinundersøkelser, kysten av Sør-Helgeland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.004;44 sider
Abstrakt:
Gamle og nye forekomster av naturstein (fortrinnsvis bygningsstein) på Sør- Helgeland er undersøkt. Flere av forekomstene er av bra kvalitet og kan være av industriell interesse. Fra før av kjenner en større forekomster av hvit marmor i Velfjord- og Tjøtta-området hvor det tidligere har vært tatt ut større mengder råkalk til bruk som filler til maling- og papir-industri, til jordforbedreing og til kalking av vassdrag mm.. Det har også vært tatt ut en del blokkstein av hvit marmor. Av størst interesse har likevel en svært vakker himmelblå kalkspat-marmor vært. Nye fjellskjæringer har avslørt at denne bergarten er mer utbredt enn tidligere antatt. En tilsvarende bergart fra Argentina er idag en av de best betalte på markedet. Bergarten er ikke helt fargebestandig og synes derfor et noe begrenset bruksområde (gjelder sannsynligvis også den argentinske varianten). Andre bergarter som er funnet å være av interesser er følgende: hvit marmor fra Rugåsnesodden, Velfjord, rød marmor fra Storbørja, Velfjord, lys rød/rosa granittisk gneis fra Havnøya i Vevelstad,osv...


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse