English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1824 - 602 Aspnes
(Objekt Id: 9183)
(Sist oppdatert: 19.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 425132 m. Nord: 7310898 m.
Lengdegrad: 13.3560720 Breddegrad: 65.9103510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Tonalitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 31.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Tonalitt Klassifikasjon: blokker Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Tonalitt Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Polert Plate"

Forekomstbergart
Litologi: Tonalitt Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Dypbergart Form: Massiv
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten ligger i randsonen av en dels porfyrisk tonalittisk til kvartsdiorittisk intrusjon (Gjelle et al. 1996). Tonalitten opptrer i veiskjæringene langs E6 over en strekning på ca. 2 km. Bergarten er massiv og er homogen i grå i farge, kanskje med svakt fiolett skjær. Fargetonen virker behagelig. Ved E6 er det dels storblokket ur og en del morene-overdekke. Tonalitten virker homogen og uten foliasjon. I følge eieren av Aspnes campingplass ble det forsøkt å etablere pukkproduksjon på bergarten. Dette ble det ikke gjort noe ut av. Bergarten antas å være brukt lokalt til forskjellige formål, blant annet kan den ses som stabbestein i innkjøringen til campingplassen på Aspnes. Logistisk ligger tonalitten godt til rette for drift. Den synes å være meget homogen. Topografien i området er gunstig. Steinen er en lavprisstein. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten, som er middels- til grovkornet, er grålig feltspatt og litt svart pyroksen. I mindre mengde opptrer kvarts og biotitt. Bergarten er jevnkornet.
Historikk
Det er ikke gjort uttak av større blokk. Liten blokk for saging og polering er tatt ut i regi av NIBA i 2010 (UTM 424673/7310655).
Beliggenhet
Lokaliteten ligger nært E6 ved Aspneset campingplass, ca. 15 km nord for Mosjøen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blotning av bergarten i veiskjæring"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gjelle, Svein; Mickelson, Marit; Theisen, Fredrik J. , 1996
Fustvatnet. Berggrunnskart; Fustvatnet; 19264; 1:50 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART
Abstrakt:
Beskrivelsen finnes på kartet.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse