English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1824 - 605 Drevja
(Objekt Id: 9187)
(Sist oppdatert: 21.01.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 422832 m. Nord: 7321798 m.
Lengdegrad: 13.2991100 Breddegrad: 66.0075490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 21.jan.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Tynn sone med talk-kloritt-omvandling i metagabbro.
Historisk betydning
Det er tatt ut noen få små blokker med sag, trolig til lokal bruk i nyere tid.
Beliggenhet
422369 7322383 Brattskrent på NV-bredden av elva Drevja, 4 km nedenfor utløpet av Drevvatnet og 500 meter SSØ for gården Larem.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse