English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1824 - 607 Kjerringhalsfjellet 1
(Objekt Id: 9189)
(Sist oppdatert: 17.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 435139 m. Nord: 7322010 m.
Lengdegrad: 13.5701600 Breddegrad: 66.0122060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 21.apr.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Takskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grågrønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Takskifer"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1913 Regulær drift

Forekomstbergart
Litologi: Glimmerskifer Forvitringsfarge:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Mektigheten på den skiferførende sonen er totalt på ca. 35 m og den kan følges ca. 1000 m i strøkretningen. Det skal være tatt ut ca. 90.000 takstein. Skiferen ble fraktet ned fjellsiden med taubane, videre med båt over Luktvatn og herfra med hest til Elsfjord. Siste gang det er kjent at ble tatt ut skifer herfra er på slutten av 1940-tallet. Noen gårdbrukere gikk sammen og fikk tatt ut tilstrekkelig mengde takskifer til sine våningshus som sårt trengte nye tak. Spalteplanet i den nordlige del av sonen er småruklete og grovglimret som gir en glinsende overflate. Lengre syd er skiferen tettere og glimmerflakene mindre. Spaltetykkelsen er vesentlig fra 5 til 25 mm, men innimellom er det benker som spalter tykkere. Innenfor den skiferførende sonen er det bare noen få meter som er brytbar. Sonen er overveiende mye oppsprukket, og kvartsårer og linser forekommer hyppig. Partier av skiferen er sterkt foldet. Sonen faller inn under fjellet.
Historikk
Det var drift på forekomsten fra århundreskiftet. Skiferforekomsten er også kalt Luktvatnets skiferforekomst (Bøckmann 1946). Det skal være tatt ut ca. 90 000 takstein fra forekomsten. Kvalheim (1912) sier at det bare i 1912 ble produsert 27 000 stein. Skiferen ble fraktet ned fjellsiden med løpestreng, videre med båt over Luktvatn og derfra med hest til Elsfjord. Det var enklest å gjøre det meste av transporten på vinterføre. Siste gang det er kjent at det ble tatt ut skifer fra forekomstene er på slutten av 1940-tallet. Noen gårdbrukere gikk sammen og fikk tatt ut tilstrekkelige mengder takskifer til sine våningshus som trengte nye tak. Skiferen er tatt ut i et par hovedbrudd og i tillegg er de andre listede lokalitetene mindre uttak eller røsker. Selskapet som dreiv forekomste hette A/S Luktvannskifer.
Referanser
Rapporter som ikke finnes i referansearkivet: Bøckman, K. L. 1946: Lukttind takskiferforekomst, BA rapport 5313 Kvalheim, A. 1912: BA rapport 5345 Roald, O. 1918: BA rapport 5346 Roald, O. 1920: Luktvandets skiferbrudd. BA rapport 5347 Strand, G. 1970: Luktvann skiferforekomst i Vefsn.
Beliggenhet
Forekomsten ligger 530 m.o.h. i østhellingen av Kjerringhalsfjellet. En skogsvei fører mot den nedlagte gården Kjerringhalsen. Fra denne veiens høyeste punkt må en gå rett opp ei bratt li (mot vest), en stigning på ca. 300 m, for å komme til forekomsten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Hovedbruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. ? , 1946
Ad. drift av Luktvatnets skiferforekomst
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7372;4 sider
Abstrakt:
Forekomsten ligger i bratt østhelling, 450-500 m.o.h. Sonen synes å ha en samlet tykkelse på 50-60 m eller mer, med veksling av tynn- og tykt- spaltende. Angående driften er vurderingene optimistiske, både m.h.t mengder og kvalitet.

Strand, Geir
Luktvann skiferforekomst i Vefsn
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7366;2 sider
Abstrakt:
Forekomsten ligger ca. 500 m.o.h. i bratt terreng, en sti fører fram. 3 separate brudd langs strøket, hvorav 2 med noe særlig uttak. Skiferen ligger i glimmerskifer og er 8-10 m mektig, hvorav de brukbare lagene ut- gjør 5 m, siden er det sterk veksling mellom dårlig og brukbar kvalitet. Omfattende oppsprekking gir små flatedimensjoner. I tillegg en del småfolder. Kvaliteten virker meget fin m.h.t. fasthet, overflate og farge. Med en gunstigere beliggenhet kunne en prøvedrift forsvares.

Øvereng, Odd; Zwaan, K.B.; Hatling, Harald , 1972
Skiferundersøkelser i Nordland, 1971.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1035/5;51 sider
Abstrakt:
Delrapporter 5A-5I Rapporten gir en samlet oversikt over de skiferundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. Av de befarte forekomster er alle økonomisk uinteressante, bortsett fra muligens Langvatn i Rana. Heller ikke her hadde de befarte lokaliteter bryt- bar skifer, men området anbefales videre undersøkt da man ikke kan utelukke drivverdige partier i andre deler av meta-arkose subformasjonen. De befarte lokaliteter som ellers ble undersøkt var enten for små eller for forurenset og oppsprukket til å ha økonomisk interesse.

Navn på lokalitet: Kjerringhalsfjellet 2
(Objekt Id: 15164 607,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 435190 m. Nord: 7321709 m.
Lengdegrad: 13.5714130 Breddegrad: 66.0095250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :165 / 44

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten er en røsk i samme draget som Kjerrinhalsen, lok. 1.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Liten røsk"

Navn på lokalitet: Kjerringhalsfjellet 3
(Objekt Id: 15165 607,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 325100 m. Nord: 7322100 m.
Lengdegrad: 11.1488000 Breddegrad: 65.9714580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Liten røsk i samme nivå som hovedforekomsten.

Navn på lokalitet: Kjerringhalsfjellet 4
(Objekt Id: 15167 607,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 435089 m. Nord: 7321970 m.
Lengdegrad: 13.5690780 Breddegrad: 66.0118370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten er en røsk som ligger noe høyere i lia enn de andre som er regisrert i dette området.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Liten røsk"

Navn på lokalitet: Kjerringhalsfjellet 5
(Objekt Id: 15169 607,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 435130 m. Nord: 7322349 m.
Lengdegrad: 13.5697690 Breddegrad: 66.0152530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Liten røsk i samme nivå som lok. 1.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse