English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1839 - 607 Habrestinden
(Objekt Id: 9195)
(Sist oppdatert: 07.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 475833 m. Nord: 7419896 m.
Lengdegrad: 14.4481020 Breddegrad: 66.8960280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergartene i Beiardalen er dominert av kaledonske glimmerskifre av forskjellige typer og marmor. Det er registrert 14 forekomster/lokaliteter hvor den grålige skifer er tatt ut eller vurdert kvaliteten på. Noen av skifrene er kvartsrike (Eiterjord) mens andre er bløte, tyntspaltende og har litt karbonat (Molid). Skiferen på Habrestinden er sannsynligvis lik de typene som finnes i Beiardalen. Det er tatt lite skifer fra lokaliteten ned til bygda. Skiferforekomstene i Beiarn har en rimelig god kvalitet. Forekomsten på Habrestinden ligger imidlertid svært ugunstig til og høyt til fjells. Det er flere lokaliteter i Beiarn med langt bedre logistikk som bør prioriteres foran denne forekomsten. Mineralogi Skiferen har kvarts, feltspatt og biotitt som hovedmineraler.
Historikk
Helland (1908) sier at skiferforekomsten er kjent og har god kvalitet, men det er vanskelig transport for å få den ned fra fjellet.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ca. 4 km i luftlinje fra Arstaddammen. Dammen ligger ca. 340 moh. og lokaliteten ca. 1140 moh. i vanskelig tilgjengelig og bratt fjellterreng. Sannsynligvis er det beste veivalget til lokaliteten via Govddesdalen med utgangspunlt ca. 1 km nedenfor Arstaddammen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1941
Skifer- og hellebrudd i Nordland fylke
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5010;25 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over 13 forekomster i Finnmark, 7 i Troms og 19 i Nordland, i alt 39 forekomster. Det gies relativt detaljerte geografiske, geologiske og tekniske beskrivelser av forekomstene.

Brattli, Bjørge; Tørudbakken, Bjørn , 1987
Arstaddal. Berggrunnskart; Arstaddal; 20284; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr. 81
;Norges geologiske undersøkelse;KART


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse