Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1841 - 607 Djuposen
(Object Id: 9219)
(Last updated: 19.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 511193 m. North: 7466906 m.
Longitude: 15.2601360 Latitude: 67.3184750
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 25.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Forekomstene Dalhaugen, Bjørnåli og Djuposen i Fauske har lignende type kleberstein og ligger alle Helgeland dekkekompleks. Omvandlingen til kleberstein har skjedd fra gabbro eller pyroksenitt. Hoveddelen av linsen består av av finkornet pyroksenitt som først er omvandlet til en finkornet hornblenditt som stedvis er videre er omvandlet til finkornet kleberstein. Den gabbroide delen av linsen utgjør en liten del nordligst i linsen. Klebersteinen er mørk og klorittrik med et lavt talkinnhold (Nilsson 2004). En lys gang intruderer linsen i veiskjæringen. Bruk Det er ikke kjent noen bruk av den steinen som er tatt ut. Det meste som er tatt ut er sannsynligvis for testing av kvaliteten. Mengden kleberstein er svært begrenset i et område med jordbruksland og bebyggelse. Klebersteinen er mørk og inneholder fibrige mineraler. Forekomsten har ingen økonomisk interesse. Mineralogi Det er nærliggende å anta at kloritt og aktinolitt er hovedmineralene i klebersteinen. I tillegg fører den også litt talk.
Historic
Ankerske hadde i sin tid en avtale med seks grunneierne om drift som ble inngått i 1936 (Jaros 1969). Det er tatt ut mindre mengder kleberstein fra lokaliteten. Forekomsten er omtalt av Bøckmann (1956a) i en befaringsrapport. Ankerske vurderte forekomsten som uinteressant (Hamran 2000).
Location
Den ultramafiske til mafiske linsen ligger ved Valnesfjordvatnet ved veisløyfa på østsiden av vatnet fra Valnesfjord bru og Nordvik begge steder fra Rv. 80 mellom Fauske og Bodø. Fra krysset ved brua i Valnesfjord er det ca. 5 km til linsen som blant annet er blottet i en veiskjæring på østsiden av veien. Den strekker seg fra vannet, krysser veien og fortsetter oppover en lav åsrygg som dels er bebygd.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Blotning i veiskjæring"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bøckman, K.L. , 1956
Djuposen klebersteinsbrudd
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5448;1 pages
Abstract:
Befaringsprotokoll ved Nordlandske Bergmesterembete

Rekstad, J. , 1917
IV. Fjeldstrøket Fauske-Junkerdalen
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.81;70 pages
Abstract:
The region here described is situated in Northern Norway between the inner parts of the Saltenfjord and the Swedish frontier. The land is filled with high mountains of which a great many rise above the snow line. This is here about 1100-1200 m above sea level. The igneous rocks of the region are granite, gabbro, amphibolite, peridotite and serpentine. Of these the granite occupies the largest area. It is a greyish white to faintly reddish rock, which for the most part is schistose and shows cataclastic structures. The mountains of Sulitjelma consist of olivine-gabbro and of amphibole-rocks. more to the south many injections of gabbro and of schistose amphibolite occur in the stratified rocks. The greater part of these are of minor extent. In Raufjeld and at Valnesfjordvatn there are small occurrences of serpentine. Of the stratified rocks mica-schist, limestone and marble cover a large part of the area. The mica-schist contains commonly brown garnets, and in some places it also contains brown staurolite. Much of the mica-schist contains limecarbonate and passes partially into calcareous schist and limestone. Great masses of crystalline limestone and marble occur in Fauske, at Salten- fjord and in Saltdalen.

Wennberg, Johan , 1959
Rapport om en befaring av klebersteinsforekomster i Skjerstad og Fauske herreder.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7462;1 pages
Abstract:
3 klebersteinsforekomster i Skjerstad er befart sammen med bl.a. en repre- sentant for Domkirka. 1. Klette (=Vargåsmyran?): ujevn kvalitet med mange stikk omvandlet olivin- gabbro. Ligger 2-3 km N for Misvær kapell. 2. Høgset: ukjent beliggenhet i 1992. Ujevn kvalitet m/asbest og tremulitt. 3. Stolpe: N for gården Stolpe i Misværdalen. Bra kvalitet med lite stikk, noe kis og smale kvartsårer. Kleberstein ligger i gabbro og kan følges over 200 m, bredden er 20-30 m. Fortjener oppmerksomhet. I tillegg nevnes Djuposen i Valnesfjord som en forekomst i klasse med Stolpe.

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway