Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1841 - 609 Skysselvika
(Object Id: 9222)
(Last updated: 14.03.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 517312 m. North: 7458103 m.
Longitude: 15.4010040 Latitude: 67.2392120
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 09.sep.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Helleskifer Classification: Cleaved slabs Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Quartzrich flagstone Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Photo no. 1 showing Naturflate"
Photo no. 2 showing Håndstuff"
Photo no. 3 showing Trapp"

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Vågan Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :54 / 27

Information(s) in free text format
Description
Skiferen er en grålig arkosisk skifer som er tyktspaltende. Spaltetykkelsen er 10 cm og nedover i tykkelse. Skiferen er vesentlig brukt som heller. Herskapshuset til Braset, eieren av Koloritt AS har heller fra dette bruddet i inngangspartiet (K.-M. Braseth, pers. medd.). Det skal også være tatt ut noe skifer til et bygg i Bodø. Forekomsten kan ikke drives for uttak av tradisjonell takskifer. Til det er den for tyktspaltende. En mulighet i dag kunne være å bruke den til murestein, kanskje først og fremst for håndmuring. Området er imidlertid et hytteområde slik at det er vanskelig å få tilgang til feltet. Mineralogi Utenom feltspatt fører skiferen kvarts og muskovitt.
Historic
Hovedbruddet har en utstrekning på ca. 50 m langs strøket som er omtrent parallelt med stranda. Mindre brudd kan tydelig ses i strøkforlengelsen. Skiferen faller ca. 20 grader mot SØ og utgjør del av en tykkere enhet med glimmerksifer. Over denne enheten ligger Leivsetmarmoren. En primitiv utlastningsrampe for hellene er bygd ved sjøen. Det er i dag flere hytter langs stranda fra oppdrettsanlegget til skiferuttaket.
Location
Bruddene i Skysselvika ligger ved Fauskevika. Letteste adkomst er å ta av fra E6 like sør for brua ved det gamle utskipningsanlegget til A/S Sulitjelma Gruver. Derfra kan en kjøre forbi et stort pukkverk og videre til oppdrettsanlegg hvorfra det går sti langs stranda utover på sørsiden av Fauskevika. Hovedbruddet ligger ca. 50 m fra sjøen. Langs strøket er det spor etter flere små uttak. Bruddet er tidligere kalt Fauskevika og Nermarka (Hatling 1974), men det bør hete Skysselvika som er et mindre område ved den større Fauskevika.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"
Photo no. 2 showing Bruddvegg"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages

Rekstad, J. , 1929
Salta. Beskrivelse til det geologiske generalkart.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.134;1-73 + ka pages
Abstract:
Of eruptive rocks granite is predominating. More subordinate gabbro rock and at some places perdotite occur. The stratified rocks are schists, limestone and gneiss with a few sections of slaty quartz rock. In the coast district there is a belt of schistose rocks from Gildeskaal northward to Folda and Steigen. In Beiarn and Misvær there is a great area of granite, which from here continues to Saltfjord and Skjerstadfjord. North of these fjords it reappears and now continues to Folda. Here it is, in places, so strongly compressed that it has the appearance of gneiss. In the inner part of Beiarfjord there is an area of limestone and schist, which is strongly penetrated by dikes from the granite field. East of the granite there is a large field of mica-schist with great sections of limestone and marble. It enters the southern part of the map at Misvær and Saltdalen and continues over Valnesfjord and Fauskeidet northward to the inner part of Folda. In the southeastern part the Sulitjelma field is located. Here the schistose-rocks are penetrated by considerable quantities of gabbro-rock and smaller sections of granite. The main area of gabbro is found in the Sulitjelma peaks, which are located east of the map. The granite within the range of the map is pressed out in a liquid state as laccolitic masses.

Hatling, Harald , 1974
Skiferundersøkelser i Nordland, 1973.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/5;24 pages
Abstract:
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser som er utført av NGU i Nordland fylke i 1973. I Susendalen i Hattfjelldal kommune ble 4 lokaliteter undersøkt med henblikk på å finne drivverdig skifer. De fire er Elsmoen, Solvang, Atterli og Bakli. Et område ved Solvang anbefales videre undersøkt. I første omgang foreslås avrøsking av løsmaterialer etter nærmere anvisning av NGU. I Fauske kommune omfattet undersøkelsen bl.a. deler av "Øvre Vågan skifer- gruppe" som Kistrandskiferen tilhører. Området ser så interessant ut at nærmere undersøkelser anbefales. Rana kommune: Utvalgte områder ved Langvatnet ble undersøkt på drivverdig skifer uten at det ble funnet noe som kunne anbefales for drift.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Øyen, F. R.,1950: BA rapport 5174


Dybdahl, I.,1953: BA rapport 5395

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1841609 Hand specimen
Sampler: Rolv Dahl/...Stored: NGU/...Size(kg): 1

Name of Locality: Skysselvika 1
(Object Id: 20952 609,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 517383 m. North: 7458140 m.
Longitude: 15.4026610 Latitude: 67.2395480
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: No , (Confirmed 09.sep.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Det er her drevet på samme skifersone som hovedbruddet. Ganske ubetydelig uttak her. Skifersonen er bedre blottet her enn i hovedbruddet, og mektigheten anslås til minimum 5 m.
Location
Dette bruddet ligger 60 m ØNØ for hovedbruddet under samme åsrygg som dette. Åsryggen er her en ganske høy fjellskrent.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet med skrottipp til venstre"


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway