English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1845 - 601 Hellarvik
(Objekt Id: 9224)
(Sist oppdatert: 19.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 529035 m. Nord: 7473633 m.
Lengdegrad: 15.6764430 Breddegrad: 67.3775990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Ultramafitten på Middagsfjell ligger i en bergart som på det geologiske kartet av Gustavson et al. (2004) er betegnet granat-kvartsglimmerskifer. Den synes å ligge ned mot skyvekontakten til et av de kaledonske dekkene. Bergartene faller mot NNV. Ultramafitten var opprinnelig en dunitt med deler over mot peridotitt/gabbro. Den er serpentinisert og sterkt forskifret særlig mot sidesteinen, hvor det meste av omvandlingen til kleberstein finnes. Det finnes i denne sonen også tynne lag (mm) med talk. Videre kan det ses karbonatisering av ultramafitten uten særlig mye talk. Det finnes mest kleberstein i hengen av linsen mot NNV, hvor den er mindre enn 5 m, og med varierende kvalitet. Det er ikke kjent bruk av klebersteinen. Ut fra beliggenhet og begrenset mengde kleberstein har ikke kuppen på Middagsfjell noe økonomisk potensial. Mineralogi Klebersteinen består av serpentin, talk og karbonat i vekslende mengde.
Historikk
Det ble etter beretninger tidligere bearbeidet kleberstein i Hellarvik. Denne kunne komme fra en ikke kjent kuppe i nærheten, mest sannsynlig øst for gården. Det er ikke spor etter uttak fra kuppen på Middagsfjell, og det har ikke vært uttak ved Ankilfossen.
Beliggenhet
Poulsen (1959) har beskrevet en klebersteinsforekomst ved Andkilfossen, som er i utløpet av Andkilvatnet. Til fossen kommer en ved å ta av fra E6 på skiltet vei fra Megarden, ca. 7 km nord for Straumen. Hellarvika ligger ved enden av denne bygdeveien. Det fortelles at det her ble bearbeidet kleberstein uten at det er klart hvor den kom fra. Ultramafitten på Middagsfjell ligger på NV-helningen av fjellet, ca. 400 moh. Beste adkomst til denne er fra E6 ved Helland (ca. 2,5 km nord for Straumen) langs en gjengrodd traktorvei, og deretter langs en sti opp til sadelen mellom Middagsfjell og Straumklumpen. Derfra er det i skoggrensen ca. 1,5 km til lokaliteten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bergvegg"
Foto nr. 2 viser "Bergflate"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse