English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1865 - 601 Skråva
(Objekt Id: 9231)
(Sist oppdatert: 04.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Kabelvåg (1131-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 485630 m. Nord: 7561024 m.
Lengdegrad: 14.6538290 Breddegrad: 68.1625260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lofotenmangerittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
På det geologiske kartet (Kbl. Svolvær M 1:250 000, Tveten 1978) står bergarten avmerket som monzonittisk gneis. Falck-Muus & Neumann (1960) beskriver bergarten som granitt. Monzonitten i Skrova et en del av Lofoten bergartene og er grovkornet med lite sprekker og knausene har ofte homogen og er lite oppsprukket stein. Mineralogi Bergarten består av feltspatt og pyroksen. Noe av feltspatten er omvandlet til sericitt. Bruk Steinen som er tatt ut i Skrova er brukt til kaianleggene og moloene i havneområdet. Den er også vurdert som bygningsstein (Falck-Muus & Neumann 1960). Vurdering Øya består av bergknauser som er ganske bratte. Bergarten kan gi meget store blokker. Det er dårlig med plass for steinbrudd på Skrova og tvilsomt om det er mulig å komme i gang med uttak av stein for annet enn til lokalt bruk på øya.
Historikk
Det er brutt mye stein på Skrova for å bygge moloer og havneanlegg. Det meste av arbeidene ble gjort tidlig på 1900-tallet av Havnevæsenet (nå Kystverket). Ved steinuttaket fikk de ut blokker på flere tonn. Det er ikke gjort noe de siste årene for å vurdere steinen som bygningsstein.
Beliggenhet
Skrova er ei øy uten veiforbindelse som ligger sør for Svolvær. Øya anløpes av ferga mellom Skutvik og Svolvær. De store uttakene av stein har skjedd i forbindelse med bygging av havneanlegg og moloer, og ligger nær bebyggelsen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Tveten, E. , 1978
Svolvær. Berggrunnskart Svolvær M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider
Abstrakt:
Beskrivelsen finnes på kartet.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse