English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1813 - 605 Langfjordøra
(Objekt Id: 9238)
(Sist oppdatert: 12.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 392232 m. Nord: 7252598 m.
Lengdegrad: 12.6814450 Breddegrad: 65.3782970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Biotitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Feltspat Hovedmineral (>10%)

Foto nr. 1 viser "Naturflate"

Forekomstbergart
Litologi: Fyllittskifer Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Laminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :320 / 50
Ikke definert Primær lagning Strøk/Fall :320 / 50

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en mørk grå skifer. Skiferen er en finkornet fylitt til glimmerskifer som spalter i mm-tykke skiferflak. Bergarten er sterkt oppsprukket og det er ikke mulig å ta ut større kubber. Det er flere skifersoner i området, men skiferen er oftest foldet og det er vanskelig å få ut plane plater. Bergarten er i tillegg gjennomsatt av årer med kvarts og karbonater. Skiferen er brukt lokalt til takskifer. Skiferens dårlige kvalitet som er beskrevet av Hatling (1973) gjør at den sannsynligvis ikke kan drives i dag. Mineralogi Hovedmineralene er biotitt, kvarts og feltspatt. Det er også antatt å være litt kalkspatt i skiferen.
Historikk
Det er tatt ut litt skifer i et lite brudd, kun få m3. I området er det i tillegg tatt ut takskifer fra flere små brudd til bruk i bygda.
Beliggenhet
Området ligger på sørsiden av Langfjorden i luftlinje ca. 5 km SØ for Hommelstø. Veien til Langfjorden tar av fra Rv. 76 ved Medby, 6 km sør for Hommelstø. Fra veikrysset med Rv. 803 er det ca. 2 km til uttaksstedet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra forekomsten"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Hatling, Harald , 1973
Skiferundersøkelser ved Langfjordøren i Brønnøy, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1118/6;3 sider
Abstrakt:
Det befarte området ligger på sydsiden av Langfjorden, hvor det er en sone av glimmerskifer. I glimmerskiferen er det flere gamle, små takskiferbrudd. Skiferen er overalt så mye foldet at det ikke er mulig å ta ut rette og plane plater i nevneverdig mengde. Dessuten er bergarten gjennomsatt av kvarts- og kalkspatårer. Det er ikke mulig å finne drivverdig skifer i området.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse