English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1841 - 611 Eiteråskardet
(Objekt Id: 9241)
(Sist oppdatert: 19.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510175 m. Nord: 7473736 m.
Lengdegrad: 15.2370630 Breddegrad: 67.3797680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 24.sep.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Glimmerskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Glimmerskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Håndstykke"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking

Forekomstbergart
Litologi: Glimmerskifer Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Båndet
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :20 / 40

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er middels- til finkornet granat-glimmerskifer som spalter i 1-5 cm tykke plater. Her finnes skifersoner også uten granat. Dette er høyst sannsynlig samme skifersone som er det er drevet på i Nordvika og flere steder i lia mellom Nordvika og Eiteråskardet. Driften her må best karakteriseres som forsøksdrift. Det er sprengt litt på to parallelle soner med få meters mellomrom. Skiferen er plan og kan egne seg både til heller og takskifer, men lite er produsert fra disse bruddene. Mest sannsynlig er det beliggenheten langt fra vei som har gjort den ulønnsom.
Beliggenhet
Bruddene ligger sør for og helt inntil elva Eiteråga i ca. 250 meters høyde over havet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "De to bruddstedene"
Foto nr. 2 viser "Det øverste bruddet"
Foto nr. 3 viser "Det nederste bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider

Hatling, Harald , 1974
Skiferundersøkelser i Nordland, 1973.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/5;24 sider
Abstrakt:
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser som er utført av NGU i Nordland fylke i 1973. I Susendalen i Hattfjelldal kommune ble 4 lokaliteter undersøkt med henblikk på å finne drivverdig skifer. De fire er Elsmoen, Solvang, Atterli og Bakli. Et område ved Solvang anbefales videre undersøkt. I første omgang foreslås avrøsking av løsmaterialer etter nærmere anvisning av NGU. I Fauske kommune omfattet undersøkelsen bl.a. deler av "Øvre Vågan skifer- gruppe" som Kistrandskiferen tilhører. Området ser så interessant ut at nærmere undersøkelser anbefales. Rana kommune: Utvalgte områder ved Langvatnet ble undersøkt på drivverdig skifer uten at det ble funnet noe som kunne anbefales for drift.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1841611 Håndstykke
Prøvetaker: Rolv Dahl/...Lager: NGU/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse