English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomst 1841 - 612 Løvgavlen
(Objekt Id: 9246)
(Sist oppdatert: 07.03.2016)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 516437 m. Nord: 7463492 m.
Lengdegrad: 15.3815110 Breddegrad: 67.2876000
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Nasjonal betydning (reg. 28.05.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 16.mar.2001 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Norwegian Rose Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kalkspat-dolomittmarmor Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Fuchsitt Underordnet mineral (1-10%)
Erts Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Norwegian rose, polert plate"

Norwegian Rose mørk Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kalkspat-dolomittmarmor Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)
Erts Aksessorisk mineral (<1%)

Arctic Green Klassifikasjon: blokker Farge: Grønn
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kalkspat-dolomittmarmor Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Fuchsitt Underordnet mineral (1-10%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Polert flate"

Hermelin (Antique Foncé) Klassifikasjon: blokker Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kalkspatmarmor Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Mineralogi:
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Grafitt Hovedmineral (>10%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Hermelin, polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1765 - 1765 Befaring Selskap/Institusjon:Theodor Ziegler
Fauskemarmoren ble oppdaget.
1885 - 2000 Regulær drift Selskap/Institusjon:Ankerske A/S
1965 - 2000 Regulær drift Selskap/Institusjon:Ankerske AS
1995 - 1998 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU
2000 Regulær drift Selskap/Institusjon:Norwegian Rose AS

Forekomstbergart
Litologi: Kalkspat-dolomittmarmor Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Datering: 520 million år Metode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Linse
Hovedtekstur: Konglomeratisk
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 84 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fauskegruppen Formasjon: Rognanformasjonen

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Primær lagning Strøk/Fall :84 / 20

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Fauskemarmoren har vært i kontinuerlig drift siden Den Ankerske Marmorforretning ble etablert i 1885. I 1965 ble firmaet overtatt av Bjørkåsen gruver, kort etter av Norwegian Talc AS. I 1980 kjøpte familien Schjetne bedriften og drev frem til 1999 under navnet Ankerske AS. Da ble brudd og bearbeidingsfabrikk på Fauske skilt og drevet videre som separate bedrifter. Fabrikken heter nå Ankerske Naturstein AS og eies av lokale interessenter. Bruddet ble i 2000 overtatt av Lundhs Labrador AS og drives under navnet Norwegian Rose AS. Hovedproduktet er råblokk for eksportmarkedet. Knust marmor fra skrotblokker selges som biprodukt. Blokkene fremstilles ved en kombinasjon av diamantlinesaging, boring/sprengning og splitting langs borsømmer. Forekomsten inneholder flere marmortyper det har vært brutt på: "Norwegian Rose", "Antique Fonce", "Hermelin" og "Arctic Green". Den mest berømte og unike typen er Norwegian Rose, som er en rosa-hvit kalkspat-dolomittmarmor. Denne hører med blant de mest eksklusive på verdensmarkedet. Norwegian Rose-typen utgjør størsteparten av forekomsten. Denne marmortypen er konglomeratisk og består av boller med finkornet hvit dolomitt og middelskornet rosa kalkspatmarmor satt i en grunnmasse av vesentlig rosa kalkspatmarmor. I mindre grad finnes grålige-hvite kalkspatboller. Sjiktvis og rundt bollene opptrer i underordnede mengder lys glimmer (muskovitt), grønn glimmer (fuchsitt), kloritt og kalksilikater, og det finnes spredte årer av kvarts. Både Norwegian Rose og de øvrige marmortypene har en presset struktur, der bollene har en sterkt elongert form. De andre marmortypene forekommer under Norwegian Rose. Først følger Arctic Green med mektighet ½-1 m, men bare i deler av bruddet. Dette er en fuchsittførende, grågrønn-hvit og konglomeratisk marmortype. Arctic Green går også under navnene Antique Verdatre og Norwegian Green marmor. Videre nedover i forekomsten opptrer marmortypene Antique Fonce og Hermelin som har sjatteringer i grått og hvitt og en konglomeratisk til småfoldet struktur. Disse to typene forekommer sammen i gradvis veksling. Lagene har mektigheter fra et par meter og opp til 20 m, og Hermelin utgjør mesteparten. Disse marmorene har en cm-skala veksling mellom hvit marmor bestående av middelskornet kalkspat og finkornet dolomitt, og grå, grafittholdig marmor i form av "skyer", flekker og bånd; Hermelin-typen med dominans av hvitt over grått og Antique Fonce med dominerende grått. Disse grå-hvite marmortypene er kvalitetsmessig svært gode. De kommer imidlertid lavere ut prismessig enn forannevnte typer og synes ikke å ha noe særlig eksportpotensiale. Det er sannsynlig at Løvgavlen-forekomsten har sin maksimale mektighet rundt dagens hovedbrudd. Lagpakken av konglomeratiske marmorlag heller ca. 20 grader mot SSØ og hviler på et underlag av massiv hvit dolomittmarmor (også denne blir brutt, i tilgrensende område, se Furuli-forekomsten). De enkelte marmorlag er linseformet og varierer i tykkelse; tykkere lag i nedre del og tynnere i øvre del. Disse er ofte adskilt med tynne, gråbrune silikatbånd. Lagene er linseformede slik at det også er en lateral variasjon i mektighet. Forekomsten er inhomogen med stor variasjon i bolle-størrelse og -fordeling vertikalt så vel som horisontalt, og marmoren varierer mye i utseende, farve og renhet. Tykke lag gir mer stormønstret marmor enn tynne, og lagenes flanker er mer småmønstret enn de sentrale deler. Det er av vesentlig betydning at marmorplatene sages parallelt med lagdelingen. Løvgavlen-forekomsten er gunstig lokalisert i lukningen av en fold og har blitt skjermet for deformasjonen i større grad enn mye av regionen for øvrig. Derfor er forekomsten av vesentlig bedre kvalitet enn andre, kjente forekomster av rosa-hvit konglomeratisk marmor i regionen. Løvgavlen er uten tvil Norges viktigste marmorforekomst. Reservene er begrenset, men vil med fornuftig planlegging kunne vare i mange år fremover.
Brukseksempler
Fauskemarmoren brukes til en rekke formål: Fasadeplater, gulvflis, veggflis, peis- og ovnsplater, bord- og benkeplater, monumenter, gaveartikler og andre spesialprodukter. Marmortypene er godt egnet til alle innendørs formål, men polert flate har kort levetid utendørs i et norsk klima. Brukseksempler: *FN-bygningen i New York (Norwegian Rose) *Baderommet i luksussuiten, Royal Christiania Hotel, Oslo (Norwegian Rose) *Fauske Hotell, innvendig gulv og trapp (polert Norwegian Rose) *UNI, Tromsø, fasade (slipt Norwegian Rose) *"Glassgaten", Bodø, fasade (ploert Norwegian Rose) *Oslo Lufthavn Gardermoen, gulv i avgangshall (slipt Hermelin) *Oslo Rådhus, interiør - originalt og i renoverte (Arctic Green/Hermelin) *Gulv/vegger/dekorasjon, Sigv. Bergersens hovedkontor, Oslo (Arctic Green) *ISS International, København, fasade (sandblåst Hermelin) *Omni Hotel, Hong Kong, interiør (polert Norwegian Rose)
Historisk betydning
Mellom 1885 og 1920 var det stor drift i Løvgavlen og de nærmeste omgivelsene. Ankerske Marmorforretning var på det tidspunkt en sterk aktør i det internasjonale marmormarkedet, og var kjent for å være tidlig ute med å introdusere ny teknologi. I 1891 ble det investert i Belgiske "tausagemaskiner", jernbane til Fauske kom i 1895 og lys i bruddet allerede i 1896. På det meste arbeidet 150 mann i bruddene. Spor fra den eldste driften kan fremdeles sees i bruddområdet - sylindriske styrehull for linesaging og gamle, sagete bruddvegger. Fauskemarmor har vært benyttet til en rekke byggeprosjekter i Norge gjennom hele perioden (se tekst om brukseksempler). Restaureringsmateriale av de fleste typene kan produseres i dag.
Beliggenhet
Løvgavlen bruddet ligger rundt 2 km nord for Fauske, 1 km. fra E6. Forekomsten utgjør en lav rygg nær dalbunnen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Parti fra Løvgavlen marmorbrudd"
Foto nr. 2 viser "Sagete bruddvegger"
Foto nr. 3 viser "Sagete bruddvegger"
Foto nr. 4 viser "Gammel bruddvegg"
Foto nr. 5 viser "Panoramabilde av bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom , 1996
Geologisk undersøkelse av Løvgavlen marmorbrudd, Fauske
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.022;36 sider

Heldal, Tom; Gautneb, Håvard , 1995
Marmor i Salten-Sørfolda området, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.041;44 sider
Abstrakt:
Marmorsonene melom Sørfold og Saltfjellet har vært utnyttet i natursteins- sammenheng i mer enn 100 år, og flere ulike marmortyper finnes i området. Rapporten gir en beskrivelse av de viktigste marmortyper og hvor de opptrer, og en vurdering av hvilket natursteinpotensiale som eksisterer for ulike marmortyper. Det antas at området har størst uutnyttet potensiale for hvit-grå og grå kalkspatmarmor. Videre finnet et mulig potensiale for fargebåndet marmor, men i første rekke "platemarmor". Det antas at mulighetene til å finne nye forekomster av "Fauskemarmor" er små, men enkelte beslektede typer av konglo- meratisk marmor kan ha et visst potensiale.

Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 sider
Abstrakt:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Melezhik, Victor A.; Heldal, Tom; Roberts, David; Gorokhov, Igor M.; Fallick, Anthony E. , 2000
Depositional environment and apparent age of the Fauske carbonate conglomerate, North Norwegian Caledonides.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.436;147-168 sider
Abstrakt:
The Fauske conglomerate represents a rather rare case of a monomict carbonate conglomerate in the Late Neoproterozoic to Silurian, lithostratigraphic successions of the Norwegian Caledonides. Lithological varieties of this conglomerate unit from the Løvgavlen quarry have a highly decorative quality and are well known in both domestic and international markets under trading names such as 'Norwegian Rose', 'Jaune Rose*, 'Noewegain Green','Antique Fonce' and 'Hermelin'. The Fauske conglomerate is a 60 m-thick unit which rests on either dark grey ('blue') calcite marbles or white dolomite marbles. The latter are jointed and fragmented, and also appear as sedimentary collapse- breccia and debris where they are in direct contact with the conglomerate. Although the Fauske conglomerate has been involved in two main pulses of Caledonian tectonic deformation, which produced an early, syn-metamorphic flattening of the clasts and a later folding or rotation of clasts into a spaced cleavage, the overall sedimentary features are still remarkably well preserved.

Heldal, Tom ; Melezhik, Victor ; Roberts, David , 1999
Fauskemarmoren - en unik forekomst
; ;TIDSSKRIFTARTIKKEL;GEO; No.2 (5);30-33 sider
Abstrakt:

Bugge, Carl , 1907
IV. Bemerkninger om norsk stenindustri
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.45;36 sider
Abstrakt:
Forkortet: Pp. 14-23 describe some Norwegain quarries, showing moreover that Norway has quarries all along the coast. The most important quarries are found in the Iddefjord, South of Halden on the Swedish Frontier, where excellent granite occurs in inexhaustable abundance. From here the stone is exported to England, Germany and other European ports. to America and even to the Pacific shores of Mexico, In London Rely Hotel and The Morning Posts' offices are built of this granite, as are also the Naval Docks at Davenport, Gibraltar, Chatham, Simons Bay in S.Africa, the quaies in Dover, the lockages in the Kaiser Wilhelms Canal Quarries of red quartz syenite (Nordmarkite) are being worked near Oslo, of red biotite granite near Drammen, and near TForkortet: Pp. 14-23 describe some Norwegain quarries, showing moreover that Norway has quarries all along the coast. The most important quarries are found in the Iddefjord, South of Halden on the Swedish Frontier, where excellent granite occurs in inexhaustable abundance. From here the stone is exported to England, Germany and other European ports. to America and even to the Pacific shores of Mexico, In London Rely Hotel and The Morning Posts' offices are built of this granite, as are also the Naval Docks at Davenport, Gibraltar, Chatham, Simons Bay in S.Africa, the quaies in Dover, the lockages in the Kaiser Wilhelms Canal Quarries of red quartz syenite (Nordmarkite) are being worked near Oslo, of red biotite granite near Drammen, and near Tønsberg. Larvik the famous labradorizing augite syenite (Larvikite) occurs, whilst round the coast - at Arendal, Bergen and Trondheim gneiss granite is quarried. Anker, the marble firm at Saltfjorden in Nordland, exports marble to European countries and to America, where this marble has been used in the New York Life Insurance Co'.s building, The University Club, The Manhattan Club, The Bank of England in Montreal, Morgan's new house etc. Quarries in steatite are mentioned on p.18. The last pages discuss the conditions for stone building in Norway.

Vogt, Johan H.L. , 1890
Praktisk-geologiske undersøgelser af Nordlands amt. I. Salten og Ranen med særlig hensyn til de viktigste jernmalm- og svovelkis-kobberkis- forekomster samt marmorlag
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.3;1-231 sider
Abstrakt:
Forkortet: Die vorliegende Abhandlung erscheint als erster Theil einer geologischen Bescreibung von Nordland Amt, mit besonderer Rücksicht auf die wichtigsten Marmorlager und Erzlagerstätten (von Eisenerz, Schwefekies-Kupferkies, silberhaltigem Fahlerz. Bleiglanz usw.); einer später folgenden Abhandlung, "Vefsen und Hatfjelddalen" werden sämmtliche generelle Ubersichten - über die verschiedenen Formationsglider und deren wahrscheinliches Alter; orographische Uebersicht, Beschreibung der unterirdischen Flüsse, Höhlen usw. - vorbehalten.

Roberts, David; Heldal, Tom; Melezhik, Victor , 2001
Tectonic structural features of the Fauske conglomerates in the Løvgavlen quarry, Nordland, Norwegian Caldedonides, and regional implications
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.81 (4);245-256 sider
Abstrakt:
A quarry excavated in a multilayered, carbonate conglomerate formation of apparent Cambrian age in the Fauske Nappe of the Uppermost Allochthon, Nordland, provides evidence for three principal phases of Caledonian deformation. The 60 m-thick Fauske conglomerates are characterised by a rapid, vertical facies change from carbonate debris and carbonate breccia to rhythmite conglomero-breccia and graded calcareous greywacke. The carbonate clasts were deposited from southeast-directed turbidity currents on the palaeoslope of a basin that deepened to the southeast. Both the basin physiography and the palaeocurrent directions are oppsite with respect to features to be expected along the former Baltoscandian margin of Baltica. The earliest tectonic structures are NW-directed, ramp-and-flat thrust faults and fault-bend folds, that progressed into a higher-strain regime involving clast flattenning and elongation, and the development of an amphibolite-facies schistosity, S1. The early staircase thrusts and folds therefore record a tectonic reversal of the basinal regime, as well as documenting an opposite structural vergence with respect to thrust-sheet assembly during Scandian orogenesis. The early structures are overprinted by SE-verging folds and small-scale thrusts, and a penetrative, NW-dipping, S2 cleavage. Later minor structures are mainly extensional. The combined palaeodepositional and early structural picture is highly reminiscent of the geological development taht has been recorded along the Laurentian margin of the Iapetus Ocean in Cambro-Ordovician time, involving an extensive carbonate shelf and adjacent slope-and-rise. We postulate thet the Fauske conglomerates originated along that former passive margin. The staircase thrusting and early folds, and earliest metamorphic fabric, S1, are likely to be taconian (Mid to Late Ordovician). The Fauske Nappe itself,

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider

Øvereng, Odd , 1977
Inventering av kalkstein og dolomitt i Valnesfjord, Fauske, Nord- land fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1336/4;17 sider
Abstrakt:
Valnesfjord kalkfelt; på anmodning fra bergmesteren i det Nordlandske berg- mesterembede ble det utført en sonderende undersøkelse av et kalksteins- felt i Valnesfjordområdet. Undersøkelsene omfattet geologisk kartlegging og sonderende overflateprøvetaking. De geologiske kart som finnes over om- rådet viser et mektig kalksteinsdrag som strekker seg fra Skjerstadfjorden i syd til Sørfold i nord. Etterhvert viste det seg at draget i virkeligheten var splittet opp i mindre soner med mellomliggende soner av glimmerskifer, kvartsitt og kvartsittskifre. Kvaliteten på de forskjellige kalksteinssonene er sterkt varierende og jevnt over meget dårlig. Det eneste område som kan tenkes å få en økonomisk utnyttelse ligger syd for R80. "Løvgavlmarmor"; NGU's Nord-Norge-prosjekt mottok en henvendelse fra Fauske kommune, med anmodning om en nyvurdering av reservene av den røde Løvgavl- marmoren. Man var særlig opptatt av spørsmålet om denne marmorressursen er begrenset og om den bare finnes i det området som allerede er kjent. Undersøkelsene viste at den røde Løvgavlmarmoren er en begrenset ressurs og at dens opptreden som økonomisk utnyttbar blokkstein er knyttet til den kollen hvor det idag er drift.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
9999/1 Løsblokk
9999/2 Borkjerne


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse