Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1839 - 616 Evjen
(Object Id: 9255)
(Last updated: 30.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 473683 m. North: 7441176 m.
Longitude: 14.3942810 Latitude: 67.0867280
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Evjen granitt Classification: Massive blocks Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity: Poor
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Quartz Major mineral (>10%)
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Plagioclase Major mineral (>10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Zircon Accessory mineral (<1%)
Muscovite Accessory mineral (<1%)
Magnetite Accessory mineral (<1%)
Opaque Accessory mineral (<1%)

Photo no. 1 showing Polert plate"

Operations
From - To Activity Comments
1990 - 1995 Test mining Company/Institution :Evjen Granitt A/S
1995 Regular production Company/Institution :Evjen granitt (grunneier)

Deposit rock
Lithology: Granite Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Magmatic Form:
Main texture: Porphyritic
Main grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Foliation

Information(s) in free text format
Description
Granitten er en del av Saltstraumen batolittområde og det er meget store reserver av granitt i området. I både vest og øst for granitten er kaledonske skifre. Granitten er oftest noe forgneiset og har noen tynne pegmatittstriper av kvarts og feltspatt. Det opptrer også noen finkornede aplittganger. Teksturen i bergarten er stedvis inhomogen. Steinen fra Beiarn er brukt i flere uteanlegg som i sentrene i Bodø, Nesttun, Inndyr, i Kabelvåg og Svolvær. Videre blir steinen brukt til gravstein, bautastein og benkeplater. Den er brukt i Skulpturlandskap Nordland som kunstverk, som gatestein og som flis. Ei steinhvelvbru er bygd av steinen ved rasteplass i Storvika i Gildeskål kommune. Største leveransen i 2009 var til perongene på bybanen i Bergen som er under bygging. Steinen vil bli brukt også i den fortsatte utbyggingen av Bybanen i Bergen. Vurdering Evjen-granitten er en helt standard lys granitt som finnes flere steder i Nordland. Driftsforholdene på Evja-halvøya er meget gode. Reservene er meget store i området ved bruddet og ellers i regionen. Mineralogi Bergarten er en grå middelskornet til grovkornet grålig hvit granitt med kalifeltspatt, plagioklas og kvarts som hovedmineraler, og biotitt som underordnet mineral. Aksessorisk opptrer zirkon, muskovitt, magnetitt og noen sulfidkorn. Sulfidkornene kan gi problemer med rustutfelling med bruk av steinen til uteanlegg. Lokalt kan bergarten være porfyrisk.
Examples
Bruksområder: gravsteiner, monumenter, bautaer, skulpturer, benkeplater, fliser, gatekantstein, murstein, trappestein, brannmurer, utemiljø-produkter Brukseksempler: * Skulpturlandskap Nordland, Beiarn * Skulptur, Polarsirkelsenteret, Saltfjellet * Steinhvelvbru ved rasteplass i Storvika i Gildeskål kommune. * Benker og bord på rasteplass til Statens Vegvesen ved Storvika i Gildeskål, utformet som en båt, - kombinasjon av tre og granitt er benyttet.
Historic
Hilldor Johansen og sønnen Vidar startet på 1980-tallet et lite entreprenørselskap som i 1988 begynte å ta ut granitt som bygningstein på egen grunn. Uttaket av granitt fortsatte i beskjedent omfang utover 1990-tallet. Fra 1995 var det Vidar Johansen som sto for uttak. I 1998 ble selskapet Evjen Granittbrudd A/S med Vidar Johansen og Bjørn Liland som aksjonærer. I årene 2004 og 2005 hadde selskapet store leveranser av granitt til uteanlegg. Det ble levert plater av forskjellig tykkelse som var behandlet på forskjellig måte med sliping og flammebehandling. Selskapet sikret seg også rettighetene til pyroksenitten på Skaret i Tollådalen og leverte også noe av denne til uteanlegg. Selskapet Evjen Granittbrudd A/S gikk konkurs i 2008. Etter konkursen i 2008 kom det nye eiere inn. Det lokale kraftselskapet gikk gjennom sitt selskap Sjøfossen Næringsutvikling A/S, hvor også Beiarn kommune er med, inn og etablerte selskapet Evjen Granitt A/S. Disse driver i dag forekomsten. Produksjonen fra bruddet er hovedsakelig for det innenlandske marked. Det er tidligere hovedsakelig levert råblokk. De siste årene produseres ferdige varer for uteanlegg som enten slipte eller flammede plater.
Location
Forekomsten til Evjen granitt AS ligger på halvøya Evja ca. 5 km inne i Beiarfjorden. Adkomst til bruddet er langs en sidevei fra Kystriksveien (Rv. 17), ca. 500 m sør for brua over Kjellingstraumen som er det smale utløpet av Beiarfjorden. Avstanden fra veikrysset til gården og Evjen granittbrudd er ca. 6 km.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Solli, A. , 1990
Saltstraumen. Berggrunnskart; Saltstraumen; 20293; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
EVJ01-94 Hand specimen
Sampler: Tom Heldal/...Stored: Løkken


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway